FDG PET/TK w diagnostyce progresji raka jelita grubego

skaner pet/ct

Ocena zdrowia pacjentów z nawrotem lub podejrzeniem nawrotu raka jelita grubego może być wykonana za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) przy użyciu 18-fluorodeoksyglukozy (znacznik FDG). PET i TK (tomografia komputerowa) są metodami uzupełniającymi się i dlatego warto używać obu, gdy tylko jest to możliwe.

FDG-PET/TK jest wskazany do przeprowadzania wstępnych badań diagnostycznych przerzutów lub badań zdiagnozowanych już przerzutów zakwalifikowanych jako operacyjne. FDG-PET/TK zaleca się do odróżniania zmian pooperacyjnych od przerzutów, odróżniania zmian łagodnych od złośliwych oraz oceny pacjentów z wrastającą liczbą markerów bez określonego powodu.

Zastosowanie powyższej metody zmniejsza koszty leczenia poprzez szczegółowe określenie, którzy pacjenci odniosą korzyści z operacji. Połączenie obu metod stworzyło bardziej dokładne narzędzie badań, dzięki czemu możliwa jest bardziej szczegółowa analiza, a co za tym idzie, lepsza opieka.

na podstawie:
FDG PET and PET/CT for Colorectal Cancer Delbeke D, Martin WH. Department of Radiology and Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA, Methods Mol Biol. 2011;727:77-103


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły