FDG PET/TK w diagnostyce progresji raka jelita grubego

skaner pet/ct

Ocena zdrowia pacjentów z nawrotem lub podejrzeniem nawrotu raka jelita grubego może być wykonana za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) przy użyciu 18-fluorodeoksyglukozy (znacznik FDG). PET i TK (tomografia komputerowa) są metodami uzupełniającymi się i dlatego warto używać obu, gdy tylko jest to możliwe.

FDG-PET/TK jest wskazany do przeprowadzania wstępnych badań diagnostycznych przerzutów lub badań zdiagnozowanych już przerzutów zakwalifikowanych jako operacyjne. FDG-PET/TK zaleca się do odróżniania zmian pooperacyjnych od przerzutów, odróżniania zmian łagodnych od złośliwych oraz oceny pacjentów z wrastającą liczbą markerów bez określonego powodu.

Zastosowanie powyższej metody zmniejsza koszty leczenia poprzez szczegółowe określenie, którzy pacjenci odniosą korzyści z operacji. Połączenie obu metod stworzyło bardziej dokładne narzędzie badań, dzięki czemu możliwa jest bardziej szczegółowa analiza, a co za tym idzie, lepsza opieka.

na podstawie:
FDG PET and PET/CT for Colorectal Cancer Delbeke D, Martin WH. Department of Radiology and Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA, Methods Mol Biol. 2011;727:77-103

Powiązane artykuły