FDA zatwierdziła lek Stivarga do stosowania w leczeniu zaawansowanego GIST

układ pokarmowy

W lutym 2013 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) rozszerzyła stosowanie leku Stivarga (substancja czynna: regorafenib) w leczeniu chorych na zaawansowane nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST), nieoperacyjne lub nie reagujące na inne terapie zatwierdzone przez FDA stosowane w leczeniu GIST.

Lek Stivarga, będąc inhibitorem licznych kinaz, blokuje kilka enzymów odpowiedzialnych za wzrost komórek rakowych. Zgodnie z nowym zarejestrowanym wskazaniem lek Stivarga jest przeznaczony do leczenia  pacjentów z rakiem GIST, który nie może być usunięty chirurgicznie lub rozprzestrzenił się do innych części organizmu (rak przerzutowy) i nie reaguje na leczenie preparatami Glivec (imatynib) i Sutent (sunitynib), czyli lekami wcześniej zaakceptowanymi przez FDA w leczeniu GIST.

“Stivarga jest trzecim lekiem zatwierdzonym przez FDA przeznaczonym do leczenia nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego”

oznajmił dr med. Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologii i Onkologii w Centrum FDA ds. Oceny Leków i Badań, dodając że lek ten

“stanowi nową i ważną metodę terapeutyczną dla pacjentów z GIST, u których inne terapie okazały się nieskuteczne.”

Lek Stivarga był rozpatrywany w ramach priorytetowego programu FDA, w którym okres rozpatrzenia wniosku zostaje skrócony do sześciu miesięcy w przypadku leków, które umożliwią bezpieczne i skuteczne leczenie w sytuacjach, kiedy nie istnieje zadowalająca alternatywna metoda terapii  lub które zapewnią znaczną poprawę stanu zdrowia w porównaniu z terapią innymi dostępnymi na rynku produktami leczniczymi. Lek Stivarga otrzymał również status leku sierocego, ponieważ przeznaczony jest do leczenia rzadkiej choroby.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku Stivarga  zostało oceniane w badaniu klinicznym z udziałem 199 pacjentów z GIST, z nieoperacyjnym lub postępującym (mimo leczenia preparatami Glivec lub Sutent) typem nowotworu. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej lek Stivarga lub placebo. Wszystkim pacjentom ponadto zapewniono optymalne leczenie wspomagające, mające na celu załagodzenie występujących skutków ubocznych i objawów towarzyszących chorobie nowotworowej.

Pacjenci biorący udział w badaniu przyjmowali lek Stivarga lub placebo do chwili wystąpienia progresji nowotworu albo do momentu, kiedy skutki uboczne terapii stawały się trudne do zniesienia. Uzyskane wyniki wykazały że, u pacjentów przyjmujących lek Stivarga doszło do opóźnienia wzrostu guza, a czas przeżycia bez progresji choroby był średnio o 3,9 miesiąca dłuższy niż u pacjentów, którym podawano placebo. Pacjenci otrzymujący placebo mieli możliwość rozpoczęcia terapii lekiem Stivarga w przypadku progresji nowotworu.

Najczęstsze działania niepożądane zgłaszane przez pacjentów podczas stosowania leku Stivarga to: osłabienie i zmęczenie, “zespół ręka-stopa” (erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa), biegunka, utrata apetytu, wysokie ciśnienie krwi, owrzodzenia jamy ustnej, zakażenia, zmiany w sile i jakości głosu, ból, utrata masy ciała, ból brzucha, wysypka, gorączka oraz nudności.

Poważne działania niepożądane, które wystąpiły u mniej niż jednego procenta pacjentów obejmowały: uszkodzenie wątroby, ciężkie krwawienia, powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, bardzo wysokie ciśnienie krwi wymagające natychmiastowego leczenia, ataki serca i perforacja (dziury) w ścianie jelita.

Lek Stivarga został zatwierdzony we wrześniu 2012 roku do leczenia raka jelita grubego i wprowadzony na rynek przez koncern Bayer HealthCare Pharmaceuticals z siedzibą w Wayne. Lek Glivec został wprowadzony na rynek przez firmę Novartis (East Hanover, NJ), a Sutent jest lekiem firmy Pfizer Inc. (New York).

FDA – amerykańska agencja rządowa wchodząca w skład departamentu zdrowia i usług społecznych – jest odpowiedzialna za ochronę zdrowia publicznego poprzez zapewnienie bezpiecznych w stosowaniu, skutecznych oraz bezpiecznych dla ludzi i zwierząt leków, szczepionek i innych produktów biologicznych przeznaczonych do stosowania u ludzi, jak i urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo i ochronę żywności, kosmetyków, suplementów diety, urządzeń emitujących promieniowanie oraz wyrobów tytoniowych.

źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm340958.htm
z angielskiego tłumaczyła Małgorzata Ossowska


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły