FDA zatwierdziło Abraxane do leczenia późnego stadium raka trzustki

strzykawka

FDA rozszerzył dzisiaj zakres stosowania Abraxane (cząsteczki paklitakselu wiążące się z albuminami w formie zawiesiny do wstrzykiwań) do leczenia pacjentów w zaawansowanym stadium (z przerzutami ) raka trzustki.

Rak trzustki jest czwartą przyczyną zgonów z powodu nowotworu w Stanach Zjednoczonych. Około 45.220 pacjentów zostanie zdiagnozowanych i 38.460 umrze na ten nowotwór w 2013r., zgodnie z National Cancer Institute. Operacja jest jedyną opcją, aby trwale usunąć lub wyleczyć raka trzustki, ale zwykle nowotwór zdiagnozowany zostaje na tyle późno, ze operacja staje się niemożliwa.

“Pacjenci z rakiem trzustki dowiadują się o rozpoznaniu gdy nowotwór jest już w stanie zaawansowanym i nie może być usunięty chirurgicznie,”

powiedział Richard Pazdur, dyrektor Biura Produktów Hematologicznych i Onkologicznych Centrum Badania i Ewaluacji Leków FDA.

“W takich sytuacjach oraz wtedy gdy nowotwór uległ progresji po operacji, opcje takie jak Abraxane mogą pomóc przedłużyć życie pacjenta.”

Abraxane jest chemioterapeutykiem, który może spowolnić rozwój niektórych nowotworów, przeznaczony jest do stosowania w skojarzeniu z gemcytabiną, kolejnym chemioterapeutykiem, u pacjentów z przerzutującym rakiem trzustki.

FDA wprowadziło nowe zastosowanie dla Abraxane w ramach programu priorytetowego Agencji, który przewiduje przyspieszony przegląd leków. Abraxane otrzymał również status leku sierocego, ponieważ jest on przeznaczony do leczenia rzadkiej choroby.

Bezpieczeństwo i skuteczność Abraxane w leczeniu raka trzustki zostały ustalone w badaniu klinicznym z udziałem 861 pacjentów, którzy byli losowo przydzielani do grupy otrzymującej Abraxane wraz z gemcytabiną lub sama gemcytabine. Leczeni Abraxane wraz z gemcytabiną żyli przeciętnie o 1,8 miesięcy dłużej w porównaniu do leczonych gemcytabiną w monoterapii. Dodatkowo, u pacjentów którzy otrzymywali Abraxane w skojarzeniu z gemcytabiną doszło do opóźnienia wzrostu guza (tzw. progression-free survival, czas przeżycia wolny od progresji), do którego dochodziło średnio o 1,8 miesięcy później niż u pacjentów otrzymujących wyłącznie gemcytabine.

Częste działania niepożądane obserwowane w terapii skojarzonej Abraxane z gemcytabiną to m.in. zmniejszenie ilości walczących z zakażeniami białych krwinek (neutropenia), niski poziom płytek krwi (małopłytkowość), zmęczenie, uszkodzenie nerwów w kończynach (neuropatia obwodowa), nudności, wypadanie włosów (łysienie), obrzęk tkanek (obrzęk obwodowy), biegunka, gorączka, wymioty, wysypka i odwodnienie. Najczęstsze poważne działania niepożądane to gorączka, odwodnienie, zapalenie płuc, wymioty i posocznica.

Abraxane jest również dopuszczony do leczenia raka piersi (2005) i niedrobnokomórkowego raka płuca (2012). Jest to produkt firmy Celgene, z siedzibą w Summit, NJ, natomiast gemcitabina jest sprzedawana przez Eli Lilly, Indianapolis.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły