FDA zatwierdziła lek Zydelig do leczenia białaczki i chłoniaka

tabletki

Pojawiły się nowe możliwości leczenia farmakologicznego dla chorych z pewnymi rodzajami białaczki i chłoniaka, u których nastąpił nawrót choroby. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła idelalisib (nazwa handlowa Zydelig) do leczenia chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), nawrotowym grudkowym chłoniakiem nieziarniczym z komórek B oraz nawrotowym chłoniakiem z małych limfocytów (nowotworu będącego inną odmianą chłoniaka nieziarniczego).

Lek Zydelig ma postać tabletek, które przyjmuje się dwa razy dziennie. Celem molekularnym leku jest pewne białko występujące w komórkach wielu nowotworów hematologicznych, które umożliwia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych.

W badaniu klinicznym z udziałem 220 pacjentów z CLL, pacjenci stosujący idelalisib w skojarzeniu z rytuksymabem (Rituxan) przeżyli blisko 11 miesięcy bez postępu choroby, w porównaniu z około 6 miesiącami w grupie osób leczonych samym rytuksymabem i placebo. Obecnie pacjencji z CLL, którzy kwalifikują się do leczenia samym rytuksymabem będą mogli podjąć leczenie rutyksymabem w skojarzeniu z idelalisibem.

Na dzień dzisiejszy idelalisib jest także dopuszczony do leczenia pacjentów z dwoma typami chłoniaków wolno rosnących, u których mimo podjętych wcześniej dwóch prób leczenia, nastąpił dalszy rozwój choroby. Lek może być stosowany w monoterapii. W badaniu klinicznym z udziałem 123 pacjentów zaobserwowano, że u ponad połowy chorych, którzy przyjmowali idelalisib nastąpił częściowy lub całkowity zanik nowotworu. Uzyskane wyniki przyczyniły się do przyspieszenia trybu rejestracji tego leku. Oznacza to, że lek jest już dostępny dla pacjentów, ale producent zobowiązany jest do przeprowadzenia dalszych szczegółowych badań w celu potwierdzenia skuteczności badanego leku w trakcie dłuższego stosowania.

Lek może powodować poważne – w tym potencjalnie śmiertelne – skutki uboczne. Są to zaburzenia czynności wątroby, biegunka i zapalenie jelita grubego, zapalenie płuc, poważne zmiany skórne czy perforacja ściany jelita. Na opakowaniu znajdują się ostrzeżenia o skutkach ubocznych stosowania leku, a FDA opracowuje plan działania mający na celu zapewnienie lekarzom, którzy będą przepisywać idelalisib, informacji na temat ryzyka związanego ze stosowaniem leku.

Najczęstsze działania niepożądane leku to biegunka, gorączka, zmęczenie, nudności, kaszel, zapalenie płuc, bóle brzucha, dreszcze i wysypka. Przyjmowaniu idelalisibu może towarzyszyć niski poziom krwinek białych, wysokie stężenie glukozy, czy trójglicerydów we krwi i wysokie poziomy enzymów wątrobowych.

Źródło: www.cancer.org/cancer/news/news/fda-approves-idelalisib-zydelig-for-leukemia-and-lymphoma
Z angielskiego tłumaczyła: Małgorzata Ossowska


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły