FDA zatwierdziła leczenie ibrutinibem u dorosłych pacjentów chorych na cGVHD

leki

Przewlekła choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (cGVHD, z ang. chronic graft-versus-host disease) to niepożądana reakcja organizmu zachodząca u biorcy przeszczepu allogenicznego (tzn. od innego dawcy) pod wpływem wprowadzonych, antygenowo obcych limfocytów T. Stanowi najpoważniejsze powikłanie przeszczepu komórek macierzystych z krwi lub szpiku kostnego – szczególnie groźne w przypadku współistniejącej obniżonej odporności biorcy na skutek chemio- czy radioterapii. Dochodzi do niej u 30-70% pacjentów wtedy, gdy limfocyty T przyjęte od dawcy rozpoznają organizm biorcy jako obcy, atakując zdrowe komórki poszczególnych tkanek. Uszkodzeniu ulegają najczęściej skóra, błona śluzowa jamy ustnej, przewód pokarmowy, wątroba, oczy i płuca.

Leczenie pacjentów z cGVHD polega zazwyczaj na przyjmowaniu kortykosteroidów, które mają na celu supresję ich układu odpornościowego. Nadzieją dla chorych, którzy nie reagują na tę formę terapii pozostaje ibrutinib (Imbruvica), zatwierdzony ostatnio przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Ibrutinib jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym dotychczas w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza, przewlekłej białaczki limfocytowej, makroglobulinemii Waldenströma i chłoniaka strefy brzeżnej.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ibrutinibu w leczeniu cGVHD zbadano u 42 pacjentów, u których objawy utrzymywały się pomimo standardowego leczenia kortykosteroidami. Większość z nich obejmowała usta (86%), skórę (81%) oraz przewód pokarmowy (33%). Ponadto w przypadku ponad 50% pacjentów dwa lub więcej narządów było dotkniętych tą chorobą. Zastosowana w terapii doustnej dawka wynosiła 420mg ibrutinibu raz dziennie, w skojarzeniu z trwającymi równolegle terapiami kortykosteroidami i innymi lekami immunosupresyjnymi – aż do pogorszenia się cGVHD, nawrotu złośliwego nowotworu lub niedopuszczalnego poziomu toksyczności. W rezultacie 67% chorych zaobserwowało poprawę objawów, natomiast u 48% pacjentów nastąpiła częściowa lub całkowita trwała odpowiedź trwająca co najmniej od pięciu miesięcy lub dłużej. Ponadto większość badanych mogła zredukować dawki przyjmowanych kortykosteroidów do minimalnego poziomu.

Niestety do najczęstszych działań niepożądanych zaliczono: uczucie zmęczenia, siniaki, biegunkę, małopłytkowość, skurcze mięśni, obrzęki i owrzodzenia jamy ustnej, nudności, krwotoki, anemię oraz zapalenie płuc. Natomiast poważne działania niepożądane obejmowały: zakażenia, niskie stężenie krwinek, nieregularne tętno, nadciśnienie tętnicze oraz nowo powstałe nowotwory. 24% pacjentów przerwało leczenie w wyniku wystąpienia działań niepożądanych, natomiast u 26% skutkowało to zmniejszeniem dawki leku. Ibrutinibu nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia rozwijającego się płodu lub noworodka.

Autor: Agnieszka Wesołowska

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły