FDA zatwierdziła kolejny sposób leczenia chłoniaków z obwodowych komórek T

adcetris

Chłoniaki z obwodowych komórek T (PTCL – peripheral T-cell lymphoma) to odmiana chłoniaków nieziarniczych. Można wyróżnić kilka podtypów tych chłoniaków.

W zależności od rodzaju komórek T rozróżnia się:

 • Chłoniak z obwodowych komórek T bliżej nieokreślony
 • Chłoniak anaplastyczny wielkokomórkowy
 • Chłoniak angioimmunoblastyczny z komórek T
 • Chłoniak enteropatyczny T – komórkowy
 • Inne rzadkie typy chłoniaka z komórek T.

Węzłowe chłoniaki z obwodowych limfocytów (PTCL) są zaliczane do agresywnych postaci chłoniaków. Zazwyczaj diagnozowane są w zaawansowanym stadium i pojawiają się u osób powyżej 60 roku życia. Komórki tego chłoniaka są różnej wielkości. Obwodowy chłoniak T-komórkowy charakteryzuje się szybkim wzrostem, jak również tendencją do ekspansywnego wzrostu w krytycznych miejscach. Główną i zarazem istotną rolę w powstawaniu chłoniaków nieziarniczych odgrywają czynniki środowiskowe oraz związki chemiczne, jak na przykład pochodne węglowodorów aromatycznych, rozpuszczalniki.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do leczenia tego typu chłoniaków Adcetris (brentuximab vedotin). Lek ten został już dopuszczony do obrotu przez organy rejestracyjne w ponad 45 krajach. Jest on koniugatem, czyli połączeniem przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD30, który występuje w komórkach nowotworowych oraz leku pełniącego funkcję nośnika tego przeciwciała. Brentuximab vedotin umożliwia wybiórcze dostarczenie leku do komórki nowotworowej, doprowadzając jednocześnie do jej zniszczenia. Działanie leku Adcetris ukierunkowane jest wyłącznie na komórki nowotworowe i nie ma wpływu na zdrowe tkanki. Oznacza to, że lek dobrze tolerowany jest przez chorych, ponieważ charakteryzuje go niewielka toksyczność.

Badanie przeprowadzone zostało u 452 pacjentów z pewnymi rodzajami chłoniaków PTCL, którzy otrzymali Adcetris oraz chemioterapię lub standardową chemioterapię (CHOP) jako leczenie pierwszego rzutu. Przeżycie wolne od progresji (ilość czasu, przez jaki pacjent pozostaje przy życiu bez wzrostu nowotworu) było znacznie dłuższe (współczynnik ryzyka 0,71, wartość P 0,01) podczas podawania leku Adcetris (mediana 48 miesięcy, w porównaniu z 21 miesiącem z CHOP). Całkowite przeżycie i ogólne wskaźniki odpowiedzi były również znacznie lepsze podczas stosowania Adcetrisu.

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania preparatu Adcetris w połączeniu z chemioterapią należą:

 • Nudności
 • Wymioty
 • Biegunka
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek
 • Zmęczenie
 • Owrzodzenie jamy ustnej
 • Zaparcia
 • Wypadanie włosów/ utrata włosów
 • Gorączka
 • Mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość).

Poniżej przedstawiono działania niepożądane produktu leczniczego Adcetris według klasyfikacji układów i narządów:

skutki uboczne leku adcetris

Źródło: www.ema.europa.eu/documents/product-information/adcetris-epar-product-information_pl.pdf

Pracownicy służby zdrowia powinni monitorować pacjentów pod kątem reakcji na infuzję, zagrażających życiu reakcji alergicznych (anafilaksja), neuropatii, gorączki, powikłań żołądkowo-jelitowych i zakażeń. Pacjenci powinni również być monitorowani pod kątem zespołu lizy guza (powikłanie wynikające ze śmierci wielu komórek nowotworowych w tym samym czasie), ciężkich reakcji skórnych, działań niepożądanych w płucach (toksyczność płucna) i uszkodzenia wątroby (hepatotoksyczność).

Należy zwrócić uwagę na to, iż kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Adcetris, ponieważ może to zaszkodzić rozwijającemu się płodowi, jak również nowonarodzonemu dziecku, które spożywa pokarm matki.

Seattle Genetics (firma biotechnologiczna) uzyskała pozwolenie od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na korzystanie z leku Adcetris.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt, oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi, a także urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, kosmetyków, suplementów diety, produktów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz za regulację wyrobów tytoniowych.

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły