FDA zatwierdza pazopanib w leczeniu mięsaków

tabletki

26.04.2012 FDA zatwierdziło pazopanib (Votrient) w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, którzy otrzymywali wcześniej chemioterapię, z wykluczeniem osób z nowotworami podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) i tłuszczakomięsakami.

Już w marcu 2012 GlaxoSmithKline ogłosiło, że komitet doradczy ds. leków onkologicznych (Oncologic Drugs Advisory Committee) w amerykańskiej FDA głosował  za tym (w stosunku 11 głosów za do 2 przeciw), że dowody z badań klinicznych potwierdziły pożądaną przewagę korzyści (przy zachowaniu oceny ryzyka) wykorzystania Votrientu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, którzy otrzymywali wcześniej chemioterapię, z wykluczeniem osób z nowotworami podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) i tłuszczakomięsakami, ponieważ Ci pacjenci nie zostali włączeni do fazy III badań. ODAC zrecenzowało wyniki z badań z jednej fazy III oraz z jednej fazy II.

Możliwości leczenia osób z zaawansowanym mięsakiem tkanek miekkich są ograniczone, dlatego włączenie nowych leków daje nadzieję na poprawę wyników leczenia tej grupy pacjentów.

Bezpieczeństwo i skuteczność Votrientu oceniano w badaniu klinicznym z udziałem 369 pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, który otrzymywali wcześniej chemioterapię. Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy: pacjentów otrzymujących lek Votrient oraz pacjentów leczonych placebo. Badanie oceniało czas do progresji. U pacjentów otrzymujących lek następowała ona średnio po 4,6 miesiącach w porównaniu do 1,6 miesiąca w grupie leczonej placebo.

Najczęstsze działania niepożądane występujące u pacjentów leczonych Votrientem to zmęczenie, biegunka, nudności, utrata masy ciała, wysokie ciśnienie krwi, zmniejszenie apetytu, wymioty, bóle mięśni, zmiana koloru włosów, bóle głowy, zmiany smaku, duszność i przebarwienia skóry.

Votrient niesie potencjalne ryzyko uszkodzenia wątroby (wykazuje hepatotoksyczność), która może być śmiertelna. Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem funkcji wątroby i leczenie należy przerwać, jeżeli wystąpią spadki paramentrów wątrobowych.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły