FDA dopuszcza Panobinostat do leczenia szpiczaka mnogiego

tabletki

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła panobinostat (nazwa handlowa Farydak) w leczeniu szpiczaka mnogiego. Jest to lek będący inhibitorem deacetylazy histonowej, pierwszy lek tego typu, który można stosować w leczeniu szpiczaka. Jego działanie polega na hamowaniu enzymów ułatwiających rozwój i funkcjonowanie komórek rakowych.

Farydak przeznaczony jest jedynie dla pacjentów, którzy otrzymali już przynajmniej dwa inne schematy leczenia, w tym chemioterapię bortezomibem (nazwa handlowa Valcade) oraz immunoterapię. W listopadzie zeszłego roku komisja doradcza FDA nie zezwoliła na zatwierdzenie panobinostatu u chorych na szpiczaka mnogiego, którzy odbyli już leczenie, ponieważ w jej odczuciu możliwe korzyści ze stosowania leku nie przeważały nad poziomem ryzyka. Jednak od tego czasu przedstawiono komisji nowe dane związane ze stosowaniem leku u pacjentów, którzy poddali się już przynajmniej dwóm innym sposobom leczenia.

Komisja zmieniła swoją decyzję na podstawie wyników badania przeprowadzonego na 193 chorych na szpiczaka mnogiego, których poddano uprzednio przynajmniej dwóm terapiom, w tym bortezomibem i immunoterapeutykiem. Pacjenci zostali losowo przypisani do dwóch grup: jednej podawano panobinostat, bortezomib i deksametazon, a drugiej jedynie bortezomib i deksametazon.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że u pacjentów z pierwszej grupy regresja utrzymywała się średnio przez 10,6 miesiąca w porównaniu do 5,8 miesiąca uzyskanych w drugiej grupie pacjentów. Ponadto u 59% pacjentów w grupie przyjmującej panobinostat rak zmniejszył się lub zniknął, co w przypadku drugiej grupy miało miejsce u 41% pacjentów.

Farydak został dopuszczony przez FDA w ramach przyspieszonego programu zatwierdzania leków dających nadzieję pacjentom z ciężkimi chorobami. Firma produkująca lek musi teraz dostarczyć komisji dodatkowe dane kliniczne, które wskażą na korzyści płynące z podjętej decyzji.

Farydak jest lekiem przyjmowanym doustnie. Stosuje się go razem z Velcade’m oraz deksametazonem – lekiem przeciwzapalnym. Na opakowaniu leku znajduje się ostrzeżenie FDA mówiące, że jego stosowanie może powodować poważne skutki uboczne w postaci ostrej biegunki i ciężkich chorób serca.

Najczęściej występujące efekty uboczne panobinostatu są łagodniejsze. Należą do nich: biegunka, zmęczenie, nudności, wymioty, obrzęki rąk albo nóg, zmniejszony apetyt, gorączka oraz osłabienie.

Źródło: www.cancer.org/cancer/news/news/fda-approves-farydak-panobinostat-for-multiple-myeloma
z angielskiego tłumaczył: Paweł Kasprzyk


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły