Epotilony – nowy typ leków, skuteczniejszy od taksanów.

tabletki

Epotilony – nowa grupa testowanych klinicznie leków, działających na podobnej zasadzie co taksany (taxoter, taxol), okazuje się skuteczna u pacjentów, u których taksany nie wywołały pożądanej odpowiedzi jak również u tych, u których wytworzyła się lekooporność. Obecnie trwają próby kliniczne zastosowania epotilonów w nowotworach mózgu (patupilon), raku piersi (patupilon, iksabepilon, BMS-310705, epotilon D, ZK-EPO, KOS-862), niedrobnokomórkowym raku płuc (patupilon, iksabepilon, KOS-862), raku jajnika (iksabepilon, KOS-862), czerniaku (iksabepilon), raku jąder (KOS-862), raku trzustki (KOS-862), raku jelita grubego (KOS-862).

Trwają także badania kliniczne nad łączeniem w terapii znanych leków z epotilonami: w fazie I badań znajduje się patupilon w połączeniu z karboplatyną, kapecytabiną, gemcytabiną, a iksabepilon bada się w połączeniu z karboplatyną i kapecytabiną. Stosuje się także terapię kombinowaną KOS-862 i ZK-EPO z karboplatyną).

Wyniki badań są bardzo obiecujące i wykazują  przewagę epotilonów nad taksanami.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły