EMA wydała pozytywną opinię o połączeniu ipilimumabu i niwolumabu w raku nerki

nerki

Wiadomością roku dla pacjentów z zaawansowanym nerkowokomórkowym rakiem nerki jest zatwierdzenie ipilimumabu (Yervoy®) i niwolumabu (Opdivo®) do wstępnego leczenia pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym.

Ta kombinacja jest obciążona znaczną toksycznością immunologiczną, niemniej jednak, połączenie ipilimumabu z niwolumabem jest znaczącym postępem w leczeniu przerzutowego raka nerkowokomórkowego i powinno być traktowane jako standardowa terapia dla odpowiednich pacjentów.

W dniu 15 listopada 2018 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przyjął pozytywną opinię zalecającą zmianę warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Opdivo.

CHMP przyjął rozszerzenie do istniejącego wskazania w następujący sposób:

Preparat Opdivo w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym.

Oznacza to szanse na rejestracje kombinacji leków w leczeniu zaawansowanego raka nerki jako standard w UE.

Autor: Joanna Czarnecka

Źródła:

People image created by Kjpargeter – Freepik.com

Powiązane artykuły