Denosumab w leczeniu guzów olbrzymiokomórkowych kości

kości

Zgodnie z wynikami II fazy badań klinicznych, opublikowanymi na łamach Clinical Cancer Research, pisma Journal of American Association for Cancer Research, podanie denosumabu – leku skierowanego przeciwko białku, która pobudza proces degradacji kości – powoduje zmniejszenie liczby komórek nowotworowych u pacjentów z guzem olbrzymiokomórkowym kości i wspomaga proces tworzenia nowej tkanki kostnej.

Guz olbrzymiokomórkowy kości jest rzadkim nowotworem, który dotyka przede wszystkim młodych ludzi. Obecnie, poddanie się radykalnej operacji jest jedyną opcją leczenia. Badania II fazy pokazały, że denosumab pozwala pacjentom uniknąć radykalnego zabiegu chirurgicznego, a jednocześnie zapobiega nawrotom choroby. Możliwe, że w przyszłości lek pozwoli całkowicie uniknąć operacji.

Guz olbrzymiokomórkowy kości to łagodny nowotwór charakteryzujący się obecnością komórek olbrzymich, dodatnich wobec liganda białka RANK, które pobudza proces degradacji kości. Obecnie, jedyną opcją leczenia chorych z guzem olbrzymiokomórkowym jest zabieg chirurgiczny. Jednak nawet u pacjentów, którzy poddali się operacji często następuje nawrót choroby, a w następstwie amputacja kończyn. Od 25 do 30 procent pacjentów wymaga stosowania protez stawowych.

Przeprowadzone w Centrum Onkologii w Santa Monica w Kalifornii badanie II fazy miało na celu zbadanie mechanizmu działania denosumabu, inhibitora ligandu RANK, w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości.

Badaniem objęto dwudziestu dorosłym pacjentów cierpiących na nieoperacyjne guzy olbrzymiokomórkowe, którym regularnie co cztery tygodnie podskórnie podawano
denosumabab
. Po zakończeniu leczenia, u wszystkich pacjentów zaobserwowano znaczną redukcję komórek olbrzymich, przynajmniej o 90 procent. Ponadto, u 65 procent pacjentów nastąpiła regeneracja kości w obszarach, w których ligand RANK wcześniej spowodował proces degradacji kości.

Większość pacjentów z guz olbrzymiokomórkowym kości to ludzie młodzi, potrzebujący po operacjach amputacji protez stawowych. Nowe leczenie pozwala mieć nadzieję, że uda się ograniczyć liczbę okaleczających zabiegów chirurgicznych oraz konieczność stosowania protez.

Jednym z kolejnych etapów badań nad denosumabem w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości jest przeprowadzenie znacznie większego, międzynarodowego badania, które jest obecnie na etapie rekrutacji pacjentów.

źródło: www.medicalnewstoday.com/releases/250602.php


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły