Cetuximab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc

rak płuc

Pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) poddani działaniu cetuximabu (Erbitux) przy jednoczesnym zastosowaniu chemioterapii żyli o ponad 5 tygodni dłużej od osób, u których zastosowano jedynie chemioterapię – wykazało badanie przeprowadzone w ramach III fazy randomizowanego badania, którego wyniki opublikowano w 2008 roku. Wśród 1125 pacjentów, którzy wykazywali zaawansowane stadium raka płuc i których przeszli pozytywnie test na EGFR  losowo wybierano pacjentów, którzy zostali poddani chemioterapii oraz chemioterapii w połączeniu z cetuximabem.

Cetuximab jest przeciwciałem, które wiążąc się z receptorem nabłonkowego czynnika wzrostu (the epidermal growth factor receptor (EGFR)) zapobiega wzrostowi komórek nowotworowych.

U prawie wszystkich przebadanych wykazujących IV stadium choroby udało się wydłużyć medianę czasu przeżycia do 11,3 miesięcy przy zastosowaniu chemioterapii w połączeniu z cetuximabem w porównaniu do 10,1 miesięcy przy użyciu samej chemioterapii. Pozytywne skutki wykazano u pacjentów z różnymi podtypami histologicznymi nowotworu płuc, włączając gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego, dwa najpopularniejsze podtypy. Jedynym efektem ubocznym była wysypka, którą można powiązać z pozytywnym skutkiem terapii – u pacjentów, u których wystąpiła w pierwszym cyklu badań, uzyskano lepszy wynik zastosowanej terapii, w porównaniu do pacjentów, u których wystąpiła później lub w ogóle nie wystąpiła.

Badania z 2008 roku wykazały, że wyniki leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc są lepsze po dodaniu do chemioterapii cetuksymabu. Nie wiadomo było jednak, czy takie efekty przyniesie dodanie go do różnych schematów chemioterapeutycznych.

Naukowcy z Francji połączyli dane o wynikach z czterech badań, które sprawdzały dodawanie cetuximabu do różnych schematów chemioterapii opartych na platynie w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc. Wyniki metaanalizy, które obejmowały łącznie 2018 pacjentów, zostały przedstawione w Berlinie 22 września 2009 na największym w Europie kongresie onkologicznym, ECCO 15 –  ESMO 34.

Metaanalizy, które łączą w sobie wyniki kilku badań, są ważne dla potwierdzenia wyników kluczowych badań i uwiarygadniają skuteczność danej substancji.

Przeprowadzona metaanaliza wykazała, że u pacjentów otrzymujących  cetuximab ryzyko śmierci w ciągu kolejnych 3 lat od leczenia zmalało o 13% w porównaniu z tymi, którzy dostawali tylko chemioterapię. Metaanaliza wykazała również wydłużenie czasu do progresji choroby o 10%. Badanie wykazało również, że u pacjentów, którzy otrzymywali cetuximab o 48% zwiększały się szansę na obkurczenie się guzów nowotworowych.

Poprawy wszystkich tych wyników obserwowano we wszystkich podtypach choroby.

Pomimo że poprawa wyników może nie wydawać się znacząca, to rak płuc jest chorobą bardzo oporną na chemioterapię i rokowanie jest zazwyczaj bardzo złe, zatem każdy krok w kierunku poprawy wyników leczenia to sukces.

Do tej pory badania wykazały skuteczność cetuximabu również u pacjentów z zaawansowanymi lub rozsianymi rakami głowy i szyi oraz  rozsianymi rakami okrężnicy lub odbytnicy.

Pozostaje pytanie, czy substacja okaże się równie skuteczna w leczeniu wcześniejszych stadiów choroby.

Dowiedz się więcej o leczeniu celowanym raka płuca: prostowraka.pl/rak-pluca

Źródła:
  • National Cancer Institute, Clinical Trial Results, Cetuximab Plus Chemotherapy Extends Survival for Advanced Lung Cancer (opublikowane: 12/29/2010)
  • NCI Cancer Bulletin, vol. 5/no. 12, 10 czerwiec, 2008.
  • Abstract no: 9009. Lung Cancer II session, ECCO 15 – ESMO 34 – 15-sty kongres European Cancer Organisation i 34-ty kongres European Society for Medical Oncology.

Powiązane artykuły