Ceritinib dopuszczony w trybie przyspieszonym do leczenia późnego stadium przerzutowego raka płuc

ilustracja płuc

Ceritinib został zatwierdzony w leczeniu późnego stadium raka płuca. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w trybie przyspieszonym dopuściła do użytku preparat Zykadia (ceritinib) w leczeniu pacjentów z pewną odmianą późnego stadium przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC).

Ceritinib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK (kinazy chłoniaka anaplastycznego), który blokuje białka wspomagające rozwój komórek rakowych. Przeznaczony jest dla pacjentów z przerzutowym ALK-dodatnim niedrobnokomókowym rakiem płuca, leczonych uprzednio crizotinibem, jedynym dotychczas zatwierdzonym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK.

Rak płuca jest wiodocą przyczyną zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi wśród mężczyzn oraz kobiet. Około 85% przypadków raka płuc to niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC), co czyni go najbardziej powszechną odmianą. Jednakże ALK jest dodatnia tylko u 2-7% przypadków.

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu zostały ustalone w badaniu klinicznym z udziałem 163 uczestników z ALK-dodatnim przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLS). Wszystkim podawano ceritinib. Rezultaty były następujące: u prawie połowy chorych guz skurczył się, a efekt ten utrzymywał się średnio 7 miesięcy.

Zykadia otrzymała rangę leku przełomowego, status leku sierocego oraz pierwszeństwo i przyspieszoną ocenę z uwagi na udowodniony we wstępnej fazie badań klinicznych potencjał znacznej poprawy bezpieczeństwa i efektywności leczenia ciężkiej choroby.

Objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak: biegunka, nudności, wymioty i ból brzucha są typowymi skutkami ubocznymi podczas stosowania ceritinibu. Zaobserwowano również nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, do których zalicza się: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, enzymów trzustkowych oraz wzrost poziomu glukozy.

Dowiedz się więcej o leczeniu celowanym raka płuc: prostowraka.pl/rak-pluca

źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm395299.htm
Tłumaczyła: Agata Cicha

Powiązane artykuły