Ceritinib dopuszczony w trybie przyspieszonym do leczenia późnego stadium przerzutowego raka płuc

ilustracja płuc

Ceritinib został zatwierdzony w leczeniu późnego stadium raka płuca. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w trybie przyspieszonym dopuściła do użytku preparat Zykadia (ceritinib) w leczeniu pacjentów z pewną odmianą późnego stadium przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC).

Ceritinib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK (kinazy chłoniaka anaplastycznego), który blokuje białka wspomagające rozwój komórek rakowych. Przeznaczony jest dla pacjentów z przerzutowym ALK-dodatnim niedrobnokomókowym rakiem płuca, leczonych uprzednio crizotinibem, jedynym dotychczas zatwierdzonym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK.

Rak płuca jest wiodocą przyczyną zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi wśród mężczyzn oraz kobiet. Około 85% przypadków raka płuc to niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC), co czyni go najbardziej powszechną odmianą. Jednakże ALK jest dodatnia tylko u 2-7% przypadków.

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu zostały ustalone w badaniu klinicznym z udziałem 163 uczestników z ALK-dodatnim przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLS). Wszystkim podawano ceritinib. Rezultaty były następujące: u prawie połowy chorych guz skurczył się, a efekt ten utrzymywał się średnio 7 miesięcy.

Zykadia otrzymała rangę leku przełomowego, status leku sierocego oraz pierwszeństwo i przyspieszoną ocenę z uwagi na udowodniony we wstępnej fazie badań klinicznych potencjał znacznej poprawy bezpieczeństwa i efektywności leczenia ciężkiej choroby.

Objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak: biegunka, nudności, wymioty i ból brzucha są typowymi skutkami ubocznymi podczas stosowania ceritinibu. Zaobserwowano również nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, do których zalicza się: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, enzymów trzustkowych oraz wzrost poziomu glukozy.

źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm395299.htm
Tłumaczyła: Agata Cicha


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły