Brachyterapia poprawia przeżycie pacjentek z wczesnym stadium nieoperacyjnego nowotworu endometrium

układ rozrodczy kobiety

Według nowych badań przedstawionych na trzecim Forum ESTRO w Barcelonie (Hiszpania), kobiety dotknięte wczesnym stadium nieoperacyjnego raka endometrium na ogół żyją dłużej jeśli jako leczenie zastosowana zostanie brachyterapia lub brachyterapia w połączeniu z zewnętrzną wiązką promieniowania.

Brachyterapia jest rodzajem wewnętrznej radioterapii, która polega na umieszczeniu źródła promieniowania radioaktywnego w guzie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Pomimo iż metoda ta jest stosowana od dawna w leczeniu nieoperacyjnego raka endometrium, nie istnieją żadne wytyczne oparte na randomizowanych badaniach popierające takie działanie.

Podczas konferencji, dr Sahaja Acharya powiedziała:

„Według naszej wiedzy, jest to pierwsze badanie populacyjne porównujące korzyści stosowania brachyterapii z lub bez wykorzystania zewnętrznej wiązki promieniowania do leczenia jedynie teleterapią”.

Dr Acharya, lekarz rezydent w Departamancie Radioonkologii Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Saint Luis, USA oraz jej współpracownicy przeanalizowali dane z Programu Nadzoru, Epidemiologii i Wyników Końcowych (SEER) Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem dla 460 kobiet w USA cierpiących na nieoperacyjnego raka endometrium w stopniu 1, które były leczone za pomocą radioterapii w latach 1998 – 2011.

Zazwyczaj rak endometrium we wczesnym stadium może być usunięty chirurgicznie, a rokowania są dobre. Jednak czasami, z wielu powodów nie można przeprowadzić operacji, np. kiedy pacjentka obciążona jest innymi chorobami, które czynią operację ryzykowną lub jeśli kobieta ma znaczną nadwagę lub otyłość. W takich przypadkach jedyną metodą terapeutyczną zostaje radioterapia, zaś średni czas przeżycia wynosi około 3 lata.

Spośród 460 kobiet, 260 (56,5%) było leczonych jedynie teleterapią, a 200 (43,5%) samą brachyterapią lub brachyterapią w połączeniu z zewnętrzną wiązką promieniowania. Młodsze kobiety były bardziej podatne na otrzymywaną brachyterapię.

Badacze wywnioskowali, że stosowanie brachyterapii wiązało się z wydłużeniem całkowitego czasu przeżycia: śmiertelność z różnych przyczyn była o 13% niższa. Po 3 latach od ukończenia leczenia odsetek przeżyć u kobiet poddanych brachyterapii wynosił 60%, podczas gdy w grupie kobiet leczonych jedynie zewnętrzną wiązką promieniowania przyżyło 47%.

Następnie porównano kobiety otrzymujące brachyterapię z tymi, które jej nie otrzymywały opierając się na wieku badanych, stopniu zaawansowania choroby i roku diagnozy.

Po uwzględnieniu wszystkich tych czynników stwierdzono, że przeżycie z rakiem endometrium jest dłuższe u osób otrzymujących brachyterapię. Na dodatek, śmiertelność z powodu raka endometrium była niższa po 3 latach od zakończenia leczenia brachyterapią; śmiertelność z powodu choroby nowotworowej wynosiła 18% wśród kobiet poddanych brachyterapii, podczas gdy u kobiet nie otrzymujących takiego leczenia wynosiła 26%. Mediana przeżycia dla wszystkich tych kobiet wynosiła 40 miesięcy.

„Pacjentki te borykały się z wieloma innymi problemami medycznymi i zmarły nie tylko z powodu nowotworu endometrium, ale również z przyczyn innych niż rak tj. choroby ukł. krążenia”

– powiedziała dr Acharya

Kontynuując:

„Wyniki te pokazują, że brachyterapia jest w sposób niezależny powiązana z wydłużeniem całkowitego czasu przeżycia po 3 latach od diagnozy u kobiet z nieoperacyjnym nowotworem endometrium w 1 stopniu złośliwości. U wszystkich tych pacjentek powinno się rozważyć wprowadzenie brachyterapii, jeśli nie ma co do tego przeciwwskazań”.

Dr zwróciła uwagę, że były to analizy oparte na populacji i wykazały one wyłącznie związek pomiędzy leczeniem brachyterapią a większą przeżywalnością. Jednak badanie nie wykazuje, że to brachyterapia jest przyczyną lepszej przeżywalności w porównaniu z zastosowaniem jedynie zewnętrznej wiązki promieniowania. Zdobycie dowodu na to będzie wymagało przeprowadzenia badania z randomizacją.

Profesor Philip Poortmans, Prezydent ESTRO skomentował:

„W naszej starzejącej się populacji coraz częściej zostajemy skonfrontowani z pacjentkami chorymi na nowotwór, którzy ze względu na wiek nie mogą otrzymać najbardziej odpowiedniej terapii. Jednak często posiadamy cenne rozwiązania alternatywne tj. radioterapia zamiast chirurgii dla pacjentek z rakiem endometrium. Badanie to podkreśla znaczenie wybierania najbardziej efektywnej terapii, nawet kiedy obciążenie może wydawać się wyższe w porównaniu z pozornie łagodniejszą metodą leczenia. W przypadku pacjentek z wczesnym stadium nieoperacyjnego raka endometrium brachyterapia powinna być częścią terapii, oczywiście jeśli jest to technicznie możliwe”.

Źródło: ecancer.org/news/7253-brachytherapy-improves-survival-for-inoperable-early-stage-endometrial-cancer.php
Z angielskiego tłumaczyła: Dorota Dobrowolska

Powiązane artykuły