Avastin i Sutent niewskazane w leczeniu raka piersi

anulowane

Leczenie raka mające na celu zablokowanie wzrostu naczyń krwionośnych okazało się zwiększać liczbę nowotworowych komórek macierzystych w guzach piersi u myszy, co sugeruje możliwe wyjaśnienie dlaczego leki te nie prowadzą do wydłużenia okresu przeżycia  u chorych.

Leki Avastin i Sutent były niedawno postrzegana jako potencjalne metody leczenia raka piersi. Zmniejszały guzy, opóźniały progresję, jednak nie powstrzymywały nawrotów choroby i nie wydłużały ogólnego czasu przeżycia chorych.

Według nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z Centrum Onkologii University of Michigan badanie to dostarcza wyjaśnienia dla tych wyników badań klinicznych, które wskazywały, że u kobiet z rakiem piersi antyangiogenne leki, takie jak Avastin mogą opóźnić czas do nawrotu nowotworu, ale nie mają wpływu na czas przeżycia pacjenta.

Naukowcy badali myszy leczone na raka piersi Avastinem (bewacizumab) i Sutentem (Sunitynib). Działanie obydwu leków polega na hamowaniu wzrostu i tworzenia się naczyń krwionośnych, czyli procesu angiogenezy. Naukowcy odkryli, że guzy leczonych tymi lekami wykształciły więcej komórek macierzystych raka. Komórki macierzyste nowotworu to niewielka liczba komórek w obrębie guza napędzająca wzrost guza i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Komórki te są często oporne na standardowe leczenie. Zarówno liczba komórek macierzystych raka i odsetek komórek macierzystych raka, które tworzą nowotwór wzrosła po leczeniu z każdym z tych powyższych leków.

Naukowcy odkryli, że liczba komórek macierzystych raka wzrosła z powodu odpowiedzi komórkowej na środowisko ubogie w tlen, stan zwany niedotlenieniem. Byli nawet w stanie określić konkretne szlaki związane z niedotlenieniem, które aktywują komórki macierzyste raka.

Wyniki badania ukazały się online w Proceedings of the National Academy of Sciences Edition.

US Food and Drug Administration niedawno odwołała zgodę na leczenie Avastinem w raku piersi, chociaż lek ten został zatwierdzony do użytku w innych typach nowotworów. Odwołanie było odpowiedzią na wyniki badań klinicznych, które wykazały, że działanie leku było krótkotrwałe, rak piersi szybko się wznawiał i coraz bardziej inwazyjnie rozprzestrzeniał się w organizmie. W efekcie lek nie wydłużał ogólnego przeżycia chorych.

Obecne badania sugerują możliwość łączenia leków z kategorii antyangiogenezy z lekami inhibitującymi wzrost komórek macierzystych raka w celu zwiększenia korzyści z takiego leczenia. Naukowcy testują takie podejście u myszy i wstępne dane wyglądają obiecująco.


Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły