Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszą terapię dla chorych cierpiących na zaawansowanego raka płaskonabłonkowego skóry

badanie skóry przez dermatologa

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszy lek cemiplimab, zwany również Libtayo ze szczególnym wskazaniem do leczenia dożylnego pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym skóry. Dotyczy to pacjentów, którzy nie kwalifikują się ani do radioterapii, ani do leczenia chirurgicznego.

Rak płaskonabłonkowy skóry jest nowotworem złośliwym skóry pochodzenia nabłonkowego. Rośnie on zazwyczaj powoli ale niestety ma tendencję do tworzenia przerzutów w innych narządach. Zazwyczaj rak płaskonabłonkowy skóry występuje na odsłoniętych okolicach ciała.

Cemiplimab (Libtayo) jest ukierunkowany przede wszystkim na szlak komórkowy PD-1. Dzięki temu może pomóc układowi odpornościowemu w walce z komórkami nowotworowymi.

Dr Richard Pazdur, dyrektor Centrum Doskonałości Onkologii FDA i pełniący jednocześnie obowiązki dyrektora Biura Hematologii i Produktów Onkologicznych w Centrum Oceny oznajmił, że poza lekiem Libtayo, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła jeszcze pięć inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego, które skierowane są na szlak PD-1/PD-L1 do leczenia różnych innych nowotworów. Onkologia to dziedzina, w której warto obserwować przede wszystkim te zmiany, które idą w stronę identyfikowania i rozwijania leków już na konkretny cel molekularny.

Należy zwrócić uwagę na to, że rak płaskonabłonkowy skóry jest jednym z najczęstszych nowotworów skóry, na który zapadają mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Ze statystyk wynika, że rocznie rozpoznaje się go u 700 tys. osób. Narażone są przede wszystkim osoby, które nadmiernie i regularnie wystawiają się na promienie słoneczne lub inne formy promieniowania ultrafioletowego. Zaawansowany rak płaskonabłonkowy skóry może powodować miejscowe powikłania, do których zalicza się między innymi krwawienie lub infekcję. Może również rozprzestrzeniać się na węzły chłonne i inne odległe narządy a co najgorsze może stać się zagrożeniem dla życia.

Jaka jest zatem skuteczność leku Libtayo? Otóż, skuteczność i bezpieczeństwo tego leku oceniono podczas dwóch badań klinicznych. Łącznie brało udział 108 pacjentów, z czego 75 pacjentów to osoby z przerzutami, zaś 33 pacjentów to osoby z miejscowo zaawansowaną chorobą. Okazało się, że u 47,2% wszystkich pacjentów, którzy leczeni byli lekiem Libtayo guzy zniknęły lub znacznie się zmniejszyły.

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania leku Libtayo należą:

  • zmęczenie
  • wysypka
  • biegunka

Może zdarzyć się również sytuacja, gdzie podczas stosowania leku, układ odpornościowy pacjenta zacznie atakować zdrowe i prawidłowe narządy, jak również tkanki. Tego typu sytuacje mogą zagrażać życiu i prowadzić między innymi do:

  • zapalenia płuc
  • problemów skórnych
  • problemów z nerkami
  • zapalenia wątroby
  • zapalenia okrężnicy
  • endokrynopatii, czyli zaburzeń endokrynologicznych.

Ze względu na to, iż istnieje bardzo duże zagrożenie uszkodzenia płodu, lek Libtayo zakazany jest u kobiet w ciąży.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (firma biotechnologiczna) uzyskała pozwolenie od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na korzystanie z leku Libtayo.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt, innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi oraz urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, kosmetyków, suplementów diety, produktów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz za regulację wyrobów tytoniowych.

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły