Amrubicyna skuteczniejsza od toporecanu w leczeniu raka płuca

rak płuca

Zastosowanie amrubicyny (leku z grupy antracyklin) poprawia odpowiedź i wydłuża czas wolny od progresji w porównaniu z zastosowaniem toporecanu (Topotecan) wykazało badanie III fazy pacjentów z progresją raka płuc.

Z badań przedstawionych na 14. Światowej Konferencji na Temat Raka Płuca w Amsterdamie, zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań nad Rakiem Płuca, (IASLC) wynika, że zastosowanie u chorych na raka płuca amrubicyny (Calsed) – leku z grupy antracyklin –  jako terapii drugiego rzutu, poprawia odpowiedź i wydłuża czas wolny od progresji w porównaniu z zastosowaniem toporecanu.

Amrubicyna spowodowała znaczną obkurczenie się guzów,  kontrolę objawów choroby i wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji w porównaniu do toporecanu, ale nie wydłużyła czasu przeżycia pacjentów. Jednakże u pacjentów z najtrudniejszym do leczenia niedrobnokomórkowym rakiem płuca, amrubicyna wydłużyła czas przeżycia w porównaniu z toporecanem.”

Leczenie drugiego rzutu jest stosowane u pacjentów, u których po pierwszym rzucie leczenia lub w jego trakcie nastąpiła progresja.

W badaniu wzięło udział  637 pacjentów. Zostali oni przydzieleniu do grup amrubicyny lub toporecanu. Pacjenci otrzymujący amrubicynę zgłaszali lepszą kontrolę objawów i lepszą jakość życia (Cancer Symptom Scale Lung 0,2 vs 5,6 i LCSS-SB -0,1 vs 5,2 amrubicyna vs. toporecan, odpowiednio). Również odnotowano mniej działań niepożądanych, w tym przypadków neutropenii (41% vs 53% w grupie toporecanu), małopłytkowości (21% vs 54%), niedokrwistości (16% vs 30%), infekcji (16% vs 10%), neutropenii z gorączką (10% vs 4%), innych p <0,05, oraz zaburzeń serca (5% vs 5% p = 0,84).

Źródło:
International Association for the Study of Lung Cancer (2011, July 7). Lung cancer: Amrubicin improved response rate and progression-free survival vs. topotecan in Phase III trial. ScienceDaily. Retrieved July 8, 2011, from http://www.sciencedaily.com

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiązane artykuły