Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła terapię dla dwóch rzadkich typów chłoniaka nieziarniczego

infuzja dożylna

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lek mogamulizumab (nazwa handlowa Poteligeo) do stosowania dożylnego u pacjentów dorosłych dotkniętym nawrotowym lub opornym na leczenie ziarniniakiem grzybiastym (MF) lub zespołem Sézary’ego (SS). Mogamulizumab jest przeciwciałem monoklonalnym i wiąże się z receptorem chemokiny CC typu 4 lub CCR4.

Ziarniniak grzybiasty oraz zespół Sézary’ego są rzadkimi oraz trudnymi do leczenia rodzajami chłoniaków nieziarniczych.

Chłoniak nieziarniczy jest nowotworem układu chłonnego, który jest częścią układu odpornościowego organizmu. Przyczyną chłoniaka jest niekontrolowany rozrost limfocytów komórek T lub B.

Zespół Sézary’ego (SS) to agresywna postać chłoniaka T-komórkowego, który atakuje przede wszystkim skórę oraz węzły chłonne. Charakteryzuje się między innymi powiększeniem węzłów chłonnych oraz erytrodermią (złuszczającym zapaleniem skóry). We krwi pojawiają się atypowe limfocyty.

Ziarniniak grzybiasty (MF) to jeden z najczęściej występujących chłoniaków skóry, który wywodzi się z komórek obwodowych T. W pierwszej fazie przypomina objawami łagodne schorzenie dermatologiczne. Zazwyczaj rozrasta się bardzo powoli i atakuje praktycznie tylko skórę.

Zatwierdzenie leku mogamulizumab (Poteligeo) przez Agencję Żywności i Leków (FDA) oparte zostało na wynikach badania klinicznego, w którym udział brało 372 pacjentów z nawrotowym ziarniniakiem grzybiastym lub zespołem Sézary’ego. Połowa tych pacjentów poddana była leczeniu mogamulizumabem. Druga połowa z kolei otrzymywała chemioterapię vorinostat (worinostat). U pacjentów, którzy przyjmowali mogamulizumab czas przeżycia wolnego od progresji był dłuższy o 4,5 miesiąca (mediana wyniosła 7,6 miesiąca) niż u pacjentów przyjmujących vorinostat (mediana wyniosła 3,1 miesiąca).

Najczęstsze działania niepożądane występujące podczas badania klinicznego mogamulizumabem to:

  • wysypka
  • reakcje związane z infuzją
  • zmęczenie
  • biegunka
  • ból mięśniowo-szkieletowy
  • zakażenie górnych dróg oddechowych.

Agencja FDA będzie kontynuować badania i prace nad wprowadzeniem więcej tego typu terapii, aby móc zaoferować pomoc chorym, którzy zdecydowanie ich potrzebują.

Autor: Agata Ernst

Źródła:
  • www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm616176.htm
  • Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy – Arkadiusz Jeziorski, Jacek Jassem i inni. Wydawnictwo Via Medica, 2007.
  • Zarys chorób wewnętrznych – Julian Blicharski. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1980.
  • Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii – Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz, Wydawnictwo Via Medica, 2013.

Bezpłatny poradnik dla osób chorych i ich bliskich

“Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” to bezpłatny poradnik, który w przystępnej formie podsumowuje najnowsze informacje dotyczące roli badań genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych. Dowiedz się, kiedy trzeba wykonać określone badania, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej oraz czym jest personalizacja leczenia.

Wypełnij poniższy formularz, a poradnik wyślemy pocztą w ciągu 7 dni.

poradnik prosto w raka


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika "Prosto w raka" oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

TAGI

Powiązane artykuły