Przydatne w chorobie

limfocyty atakują komórke rakową

Jaką broń wykorzystać w walce z nowotworem? – leki stosowane…

NASI PODOPIECZNI