Trzecia odsłona kampanii “Choroba? Pracuję z nią!”

Dziś w Domu Handlowym Vitkac braliśmy udział w debacie inaugurującej trzecią odsłonę edycji kampanii “Choroba? Pracuję z nią!”

Od trzech lat kampania zwiększa świadomość społeczną na temat osób, które mimo przewlekłej choroby starają się prowadzić normalne, aktywne życie, w tym zawodowe. Organizatorem kampanii są Pracodawcy RP, a Fundacja Alivia wraz z 8 innymi organizacjami pacjenckimi wspiera ich w bieżących działaniach. Kampanię patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia.

W tym roku skupiamy się na promowaniu dobrych praktyk wśród pracodawców. Również w tym roku do decydentów zostanie wysłana petycja z postulatami zmian prawnych w obszarze medycyny i polityki zatrudnienia, przede wszystkim personalizacją podejścia do osób żyjących z chorobami przewlekłymi.

Debata była okazją do zaprezentowania wyników badań opinii przeprowadzonych wśród pracodawców i pracowników. Wyniki pokazały, że wciąż potrzebne są działania prowadzące do głębokich zmian społecznych. Aż 95% badanych pracodawców przyznaje, że pracownicy zatajają chorobę. Ponad połowa ankietowanych przyznaje, że zatrudnianie przewlekle chorych to wyzwanie. Aż 38% deklaruje brak jakichkolwiek programów pomocy czy wsparcia dla chorych pracowników.

Badania opinii pacjentów potwierdzają, że większość ukrywa chorobę, zwraca też uwagę na tabu, jakim wciąż objęte są choroby przewlekłe i brak zrozumienia dla potrzeb chorych.

Zaproszeni eksperci starali się odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób skłonić pracodawcę do zatrudniania pracowników, a także ułatwić sytuację samych pacjentów. Dr hab. Renata Duchnowska z Wojskowego Instytutu Medycznego zwracała szczególną uwagę na metody leczenia, przede wszystkim potrzebę zapewnienia dostępu do opieki ambulatoryjnej, czy szybkiej diagnostyki jednodniowej. Profesor Adam Stępień z Wojskowego Instytutu Medycznego podkreślał brak szerokiej świadomości, że choroby przewlekłe nie dotyczą wyłącznie osób 50+. Brak również akceptacji społecznej dla osób chorych. Lekarze podkreślali też, że izolacja chorego jest tragiczna dla jego psychiki, a aktywność zawodowa ma terapeutyczne działanie. Dr Andrzej Marcinkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy przypominał, że obecnie co 4 z osób aktywnych zawodowo pracuje z chorobą przewlekłą i proponował wzmocnienie roli lekarzy medycyny pracy w procesie terapeutycznym.

Ważnym głosem w debacie były wystąpienia pacjentów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami na rynku pracy. Niestety wciąż popularne jest zatajanie choroby lub szukanie samozatrudnienia w obliczu reakcji pracowników i pracodawcy.

Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP zwraca uwagę, że badania ukazują złe przygotowanie wśród pracodawców nawet większych firm, a sytuacja wśród małych i średnich przedsiębiorców rysuje się jeszcze gorzej. Stąd też zapewnienie o kontynuacji kampanii w najbliższych latach.

Więcej o kampanii można znaleźć tutaj.

Aktualności fundacji