Terapia NanoTherm już w Polsce!

Dziś w lubelskim Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 firma MagForce AG otworzyła ośrodek terapii nowotworów mózgu, w którym chorzy będą mogli skorzystać z terapii NanoTherm. To nowa opcja dla pacjentów zmagających się z guzami mózgu, dla których istotne jest szybkie wdrożenie terapii.

Terapia ta działa na guzy od wewnątrz i może być ona stosowana, jako monoterapia, lub być łączona z chemioterapią i/lub radioterapią w celu wzmocnienia skuteczności tych metod leczenia.

Terapia NanoTherm polega na wstrzyknięciu do guza płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie jest rozgrzewany za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego. W wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia, takie jak radioterapia i/lub chemioterapia, dzięki czemu ich skuteczność wzrasta.

Terapia NanoTherm była klinicznie testowana na ok. 90 pacjentach z guzami mózgu oraz 80 pacjentach z innymi rodzajami nowotworów, takimi jak rak trzustki, rak prostaty czy rak przełyku.

Firma MagForce AG otrzymała w Niemczech oraz w 27 innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oznaczenie CE (rodzaj Unijnej certyfikacji) w zakresie leczenia nowotworów mózgu Terapią NanoTherm. 

By wstępnie ocenić, czy Terapia NanoTherm® byłaby możliwa do przeprowadzenia w przypadku konkretnego pacjenta, należy w pierwszej kolejności zweryfikować kryteria uniemożliwiające jej wykonanie. Kliknij na ten link: mediime.com/kwestionariusz/ kwestionariusz nanotherm

Aktualności fundacji