TAG: Nowotwory jelita

podanie leku dożylnie

Varlilumab wykazał aktywność przeciwnowotworową oraz był dobrze tolerowany przez pacjentów…

jelito grube

Nivolumab (Opdivo) zatwierdzony do leczenia przerzutowego raka jelita grubego

jelito grube

Zespół rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego – alarm przeciwnowotworowy

układ pokarmowy

Terapia adjuwantowa irinotecanem może wydłużać życie pacjentom w III stadium…

NASI PODOPIECZNI