Szkolenie o leczeniu biologicznym

szkolenie w infarmie

12 kwietnia uczestniczyliśmy w warsztacie na temat leczenia biologicznego, zorganizowanym przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Razem z przedstawicielami innych organizacji pacjenckich pogłębialiśmy wiedzę na temat aspektów prawnych i medycznych leków biologicznych i biopodobnych. Rozmawialiśmy również o relacji pacjent – lekarz – pielęgniarka – osoby bliskie i o tym jakie znaczenie mają relacje międzyludzkie w procesie leczenia.

Udział w szkoleniu pozwolił nam na zdobycie wiedzy, która pozwoli nam lepiej pomagać pacjentom onkologicznym.

Aktualności fundacji