Światowy Dzień Chorych na Raka Trzustki

Nie ma zbyt wielu osób, które pokonały raka trzustki i mogą aktywnie wspierać tych, którzy właśnie chorują. Nie ma też w Polsce organizacji pacjentów dedykowanej tej chorobie. Dlatego w Alivii przyłączamy się do globalnej akcji #DemandBetter prowadzonej przez PANCAN.ORG w związku z obchodami Światowego Dnia Chorych na Raka Trzustki. Apelujemy oraz zachęcamy do rozmawiania na temat tej choroby, dzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami, szerzenia wiedzy o tym trudnym nowotworze.

Tylko nielicznym pacjentom udaje się przeżyć więcej niż rok od momentu wykrycia choroby. Przez ostatnie 40 lat nie poprawiły się wskaźniki przeżywalności pacjentów z rakiem trzustki. Dostępne dane pokazują, że około 15-20% pacjentów z tym nowotworem kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, ale zaledwie około 8-9% z nich przeżywa okres 5 lat od momentu rozpoznania. Średnia oczekiwana długość życia po rozpoznaniu przerzutowego lub zaawansowanego raka trzustki wynosi około sześciu miesięcy. Do obecnie dostępnych metod leczenia należą: zabieg operacyjny, chemioterapia, radioterapia i nowoczesne leki przeciwnowotworowe.

Brakuje nam wiedzy na temat czynników ryzyka, profilaktyki, diagnostyki i możliwości terapeutycznych w raku trzustki. Rozpoczęcie systematycznych działań edukacyjnych może znacząco przyczynić się do podniesienia świadomości Polaków na temat tego jak żyć z chorobą nowotworową trzustki i jak radzić sobie z różnymi problemami, jakie mogą się pojawić w trakcie choroby.
Problemy pacjentów z rakiem trzustki związane z dostępem do ośrodka, który podejmie się leczenia i opieki nad chorym na raka trzustki, kłopoty z dostępem do innowacyjnych leków, do leków przeciwbólowych, do opieki psychologa, dietetyka… To wyzwanie nie tylko dla współczesnej polskiej onkologii i służby zdrowia, ale także dla całego społeczeństwa.

Aktualności fundacji