Stanowisko Fundacji do projektu listy refundacyjnej

list do ministra zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt lipcowej listy refundacyjnej. Z dobrych wiadomości dla pacjentów – w końcu będziemy leczyć nowocześniej pacjentów z rakiem jelita grubego, rozszerzono również dostępność leków w przewlekłej białaczce szpikowej. Dziękujemy, lecz przestrzegamy przed samozachwytem. W Polsce refundujemy mniej niż połowę leków rekomendowanych przez towarzystwa naukowe.

Nasze stanowisko jest do pobrania tutaj.

Aktualności fundacji