Stanowisko Fundacji Alivia ws. zapewnienia instytucjom publicznym zasobów do kreowania polityki zdrowotnej oraz monitorowania opinii pacjentów

Fundacja Onkologiczna Alivia opublikowała kolejne policy papers. Ich celem jest prezentowanie stanowiska Fundacji w kluczowych sprawach dla systemu opieki onkologicznej oraz zapewnienie przejrzystości stanowiska w ramach debaty publicznej nad systemem ochrony zdrowia.

Pierwsze policy paper dotyczy zapewnienia instytucjom publicznym odpowiednich zasobów do kreowania polityki zdrowotnej państwa. Dokument wskazuje na potrzeby określenia podziału kompetencji oraz odpowiedzialności pomiędzy instytucjami, a także tworzenia centrów analitycznych dla podejmowania decyzji w dziedzinie ochrony zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu kompetencji i odpowiedniego poziomu zatrudnienia.

Drugi z dokumentów odnosi się do potrzeby monitorowania opinii pacjentów onkologicznych. Zawiera postulaty związane z wprowadzeniem opinii pacjentów jako standaryzowanego i powszechnego elementu oceny jakości opieki, jak również publikacji zebranych informacji. W opinii Fundacji badanie opinii pacjentów onkologicznych powinno stać się jednym z elementów monitorowania jakości systemu opieki onkologicznej.

Pełna treść stanowiska Fundacji została opublikowana poniżej.

Stanowisko ws. zapewnienia instytucjom publicznym zasobów do kreowania polityki zdrowotnej państwa jest dostępne tutaj.

Stanowisko ws. monitorowania opinii pacjentów onkologicznych dostępne pod tym linkiem.

Aktualności fundacji