Stanowisko Fundacji Alivia ws. zamiennictwa leków biologicznych oraz finansowania systemu opieki onkologicznej

Fundacja Onkologiczna Alivia opublikowała dwa pierwsze policy papers. Ich celem jest prezentowanie stanowiska Fundacji w kluczowych sprawach dla systemu opieki onkologicznej oraz zapewnienie przejrzystości stanowiska w ramach debaty publicznej nad systemem ochrony zdrowia.

Pierwsze policy paper dotyczy zamiennictwa leków biologicznych z biopodobnymi. Dokument odnosi się do szans wynikających z wprowadzania leków biopodobnych do praktyki klinicznej, respektowania praw pacjenta w tym zakresie, jak również monitorowania skutków zdrowotnych wprowadzenia tych rozwiązań. Drugi z dokumentów odnosi się do finansowania systemu opieki onkologicznej, w szczególności do sposobu pokrywania kosztów leczenia chorych. Zawiera postulaty związane z monitorowaniem jakości i efektywności opieki, jak również wprowadzenia metody rozliczeń innej niż płatności za świadczenie. W opinii Fundacji obecnie brakuje zachęty finansowej dla maksymalizacji efektu zdrowotnego. Zamiast tego ośrodkom opłaca się leczyć chorego, często doprowadzając do niepotrzebnych hospitalizacji.

Pełna treść stanowiska Fundacji została opublikowana poniżej. Kolejne policy papers będą przyjmowane przez Zarząd i publikowane regularnie co dwa tygodnie. Będą dotyczyć najważniejszych zagadnień organizacji ochrony zdrowia, finansowania poszczególnych zadań oraz innych istotnych dla pacjentów spraw.

Stanowisko ws. zamiennictwa leków biopodobnych jest dostępne tutaj.

Stanowisko ws. finansowania systemu opieki onkologicznej dostępne pod tym linkiem.

Aktualności fundacji