Sprawozdanie z wykonania ustawy refundacyjnej

stanowisko organizacji pacjentów
Dzisiaj przekazaliśmy do resortu zdrowia oraz Parlamentu nasze stanowisko do sprawozdania rządu z wykonania ustawy refundacyjnej. Zgadzamy się z wnioskiem o konieczności nowelizacji ustawy, jednakże resort powinien przede wszystkim implementować propozycje pacjentów, którzy powinni być w centrum uwagi osób tworzących prawo.

Pełna treść naszego stanowiska dostępna tutaj: www.alivia.org.pl/app/uploads/2017/04/sprawozdanie_stanowisko_final.pdf

Aktualności fundacji