Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi.

spotkanie w ministerstwie zdrowia

3 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofem Łandą dotyczące możliwości wprowadzenia w Polsce ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi. W rozmowie uczestniczył prof. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, Elżbieta Kozik i Krystyna Wechmann reprezentujące Amazonki. Fundację Onkologiczną Alivia reprezentował nasz rzecznik, Wojtek Wiśniewski.

Rozmowa była konstruktywna i przebiegła w spokojnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że idea wprowadzenia ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka piersi powinna zostać wdrożona jak najszybciej. Kolejne spotkanie robocze z udziałem ekspertów medycznych, pacjentów oraz urzędników resortu, NFZ i AOTMiT odbędzie się za trzy tygodnie. Dyskutowane będą konkretne rozwiązania.

Dla przypomnienia – ośrodki kompleksowego leczenia raka piersi miały zostać wprowadzone w Polsce dwukrotnie. W 2013 roku nie zakończono prac nad zarządzeniem Prezesa NFZ. We wrześniu 2014 r. skierowano do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, który miał wprowadzić odpowiednie świadczenie. Niestety, również ta próba nie zakończyła się sukcesem, pomimo determinacji organizacji pacjenckich oraz ekspertów. Jak pokazują badania naukowe, wprowadzenie wyspecjalizowanych ośrodków pozwala znacznie poprawić skuteczność leczenia pacjentek z rakiem piersi.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w sprawie.

Aktualności fundacji