Spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Dzisiaj uczestniczyliśmy w spotkaniu w powołanym niedawno Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Omawialiśmy dwie sprawy – stworzenie systemu rejestrów medycznych, dzięki któremu Polacy będą mogli sprawdzić gdzie leczy się chorych najbardziej skutecznie oraz możliwość podniesienia wydatków na refundację leków.

Jak się okazuje, Ministerstwo aktywnie uczestniczy w rozmowach w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia. Jest również zainteresowane projektami, które pozwalają dowiedzieć się jakie są efekty wydatkowanych środków oraz popiera zasadność przeznaczenia większej kwoty na refundację ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aktualności fundacji