Spotkanie Rady Programowej Kampanii “Choroba? Pracuję z nią!”

II Spotkanie Rady Programowej kampanii choroba? pracuję z nią

22 listopada odbyło się drugie spotkanie w ramach kampanii “Choroba? Pracuję z nią!”. Razem z przedstawicielami ZUS i NFZ, przedstawicielami innych organizacji pacjentów oraz innymi członkami Rady Programowej dyskutowaliśmy o tym, jakie działania należy podjąć, aby ułatwić osobom przewlekle chorym łączenie pracy z leczeniem.

Wspólna dyskusja wyłoniła kilkanaście wniosków i celów na przyszłość, m.in. stworzenie grupy ekspertów, która zajmie się rozwiązaniami pod kątem systemu i przepływu informacji pomiędzy instytucjami takimi jak ZUS, NFZ, ale również pacjentem; edukacja firm z zakresu psychologii pacjenta; edukacja lekarzy z zakresu przepływu informacji pomiędzy lekarzem
a pacjentem; edukacja społeczna dla pracowników współpracujących z osobami chorymi; dofinansowanie przez ZUS pracodawców w zakresie działań zmierzających do utrzymania aktywności zawodowej pracowników; ułatwienie pracy osobom, które muszą pójść na zwolnienie z powodu pogorszenia się stanu zdrowia, tak aby w jego trakcie mogły wykonywać pracę.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania doprowadzą do lepszej sytuacji pacjentów onkologicznych, którzy często pomimo choroby wciąż chcą i mogą pracować.

Aktualności fundacji