Spotkanie Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

W dniach 16-18 czerwca w Brukseli odbywa się spotkanie Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. W trakcie dwóch dni debat prezentowane są dobre praktyki organizacji w poszczególnych krajach członkowskich UE, działania podejmowane przez ECPC na poziomie europejskim. Rozmawiamy o możliwości współpracy ponad granicami i wzajemnie inspirujemy się do działania. Mamy nadzieję, że wynik tych rozmów zobaczymy niebawem w kraju.

Aktualności fundacji