Sejm uchwalił ustawę o ratunkowym dostępie do technologii lekowych

posiedzenie w sejmie

Sejm uchwalił ustawę o tzw. ratunkowym dostępie do technologii lekowych, która ma stworzyć ramy objęcia refundacją terapii w sytuacjach, gdy pacjenci wyczerpali opcje terapeutyczne finansowane przez NFZ. Braliśmy udział w pracach w Sejmie, w przyszłym tygodniu będziemy pracować podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.

Domagamy się obowiązkowej publikacji rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. oceny składanych wniosków, aby były one dostępne dla wszystkich obywateli. Wydatkowanie środków publicznych musi być jawne.

Aktualności fundacji