Rzecznik Praw Pacjentów popiera apel o finansowanie rejestrów medycznych

Zaledwie dwa dni po przesłaniu prośby o poparcie Rzecznik Praw Pacjenta, Pan Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Minister Finansów z poparciem apelu organizacji pacjentów onkologicznych o finansowanie rejestrów medycznych. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.alivia.org.pl/w-projekcie-ustawy-budzetowej-nie-ma-pieniedzy-na-rejestry-medyczne-organizacje-pacjentow-apeluja-minister-finansow/

Bartłomiej Chmielowiec napisał m.in., że “zapewnienie pacjentom przestrzegania ich praw, w tym w szczególności prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, czy udzielanych z należytą starannością, zależne jest nie tylko od działań indywidualnych podmiotów leczniczych, ale również od strategii działania organów uprawnionych do wpływu na politykę zdrowotną. W związku z powyższym, niniejszym chciałbym podkreślić, iż w pełni podzielam motywy wystąpienia skierowanego do Pani Minister przez organizacje pacjentów. Dla systemu ochrony zdrowia ukierunkowanego na jakość i wysoką skuteczność świadczeń, rejestry medyczne stanowią niezbędne nowoczesne narzędzie zarządzania.”

Pełna treść wystąpienia do przeczytania tutaj.

Aktualności fundacji