Rak – choroba przewlekła.

Dziś, z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie odbywa się konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”.

Wśród uczestników m.in. dr. Meder, prof. Czauderna, prof. Walewski i minister Zbigniew Król, przedstawiali aktualny stan polskiej onkologii. Prof. Meder wzywał do solidarności z pacjentami onkologicznymi, przywołując hasła światowych inicjatyw Dnia walki z rakiem na 2019 rok – “Jestem i będę”. Pokazał również ogromny postęp w terapiach i leczeniu, który pojawił się w ciągu ostatnich 30 lat, dostęp do 3 i 4 linii leczenia w wielu nowotworach.

Minister Król podkreślał że zbliżający się dzień to święto tych, którzy sprawiają że rak staje się chorobą przewlekłą i zapowiadał zmiany, które zakładają działania integrujące system opieki zdrowotnej w leczeniu raka. Prof. Walewski podkreślał pozytywne zmiany – w ciągu ostatniej dekady wzrasta wskaźnik 5-letniego przeżycia, pojawiają się nowe metody walki z chorobami nowotworowymi,m.in. immuno – i hormono – terapie.

Prof. Czauderna zwracał uwagę na problemy które wciąż dotykają onkologię – niedofinansowanie oraz rozdrobnienie systemu, brak twardych danych i rejestrów medycznych oraz niezadowalające dla pacjenta standardy opieki. Przyszłość to według profesora reorganizacja i optymalizacja systemu i kosztów, w oparciu o zarządzanie na podstawie danych. Zmiany systemowe będzie gwarantować Narodowa Strategia Onkologiczna, której możemy spodziewać się do końca września.

Podczas debat z udziałem m.in. dr Jagiełło-Gruszweld, prof. Dziadzuszko, przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich, wśród wielu wątków poruszano m.in. kwestię dostępu do badań klinicznych, ograniczonego dostępu do nowoczesnych terapii, podkreślano wagę profilaktyki oraz edukacji pacjentów, zwracano też uwagę na długi proces wprowadzania zmian systemowych.

Tegoroczne obchody są okazją do kontynuacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Szybsi od Raka”.

Aktualności fundacji