Projekt listy refundacyjnej bez nowych leków onkologicznych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowego obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, które miałoby obowiązywać od 1 września. Z niepokojem odnotowaliśmy, że nie pojawiają się w nim zmiany w zakresie dostępności leków onkologicznych.
Trudno nam zaakceptować tę sytuację, tym bardziej że skuteczne terapie onkologiczne, zalecane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, wciąż nie są w Polsce finansowane ze środków publicznych.

Dlatego też zwróciliśmy się do Ministerstwa z prośbą o przyjęcie naszego stanowiska i naniesienie koniecznych zmian w ramach prac nad ostatecznym kształtem obwieszczenia.

Treść stanowiska jest dostępna tutaj.

Aktualności fundacji