program do pit 2018 - 2019

Darmowy program do rozliczenia
PIT-28 przez Internet

  • łatwy, szybki i bezpieczny sposób na rozliczenie podatkowe
  • rozliczenie ryczałtu z działalności gospodarczej lub wynajmu (mieszkania, lokalu itp.)
  • automatyczne sprawdzenie poprawności wypełnienia formularzy PIT i wszystkich załączników
  • zgodność z obowiązującymi przepisami i wzorami formularzy Ministerstwa Finansów
  • łatwy w obsłudze program, prowadzi krok po kroku

Wypełnienie deklaracji podatkowej jest naprawdę łatwe.

pobierz program pit
uruchom program pit
Wersja offline to program do zainstalowania na komputerze z systemem Windows. Możesz zainstalować program już teraz, a skorzystać z niego później.

Wersja online otwiera się w przeglądarce internetowej (bez instalacji na komputerze). Uruchom program, rozlicz swój PIT już teraz i miej to z głowy!

1% podatku dla Fundacji Onkologicznej Alivia

1% Twojego podatku wspomoże Program Skarbonka, w ramach którego:

  • prowadzimy zbiórki pieniędzy dla prawie 300 chorych na raka,
  • umożliwiamy chorym zakup leków nierefundowanych przez NFZ, skorzystanie z terapii i konsultacji za granicą, opłacenie badań diagnostycznych i innych niezbędnych wydatków związanych z chorobą nowotworową,
  • zapewniamy podopiecznym Programu możliwość uzyskania bezpłatnej porady specjalistów, takich jak dietetyk, psycholog, prawnik,
  • staramy się, by każdy chory był w stanie skorzystać z najlepszej możliwej terapii, by jego życie było jak najdłuższe, bez obaw o brak pieniędzy na leki ratujące życie.

Twoje wsparcie pozwoli nam objąć pomocą jeszcze większą grupę chorych i działać bardziej intensywnie, tak aby każdy chory uzyskał pomoc, której potrzebuje.

Przekonaj się, to takie proste!

uruchom program do pit

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uruchomić darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego.

proste rozliczenie pit

Nie zastanawiaj się, jak obliczyć podatek. Odpowiadając na proste pytania uzupełnij wszystkie dane, a uzyskasz swoje roczne rozliczenie PIT.

wysyłka pit przez internet

Wyślij do urzędu deklarację podatkową i odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru za złożone w terminie zeznanie podatkowe.

Rozliczenie PIT

Co roku podatnicy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rocznego rozliczenia podatkowego. Dla podatników rozliczających się ryczałtowo termin mija 31 stycznia 2019 roku. W rozliczeniu PIT, przygotowanym według ustalonego przepisami wzoru, należy wykazać wszystkie osiągnięte w ciągu roku dochody, wysokość podatku dochodowego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek.

Ulgi i odliczenia

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może również skorzystać z obowiązujących ulg, np. internetowej, rehabilitacyjnej, ulgi za darowizny. Wypełniając deklarację podatkową, warto pamiętać, aby skorzystać z każdego przysługującego odliczenia co pozwoli otrzymać zwrot podatku.

Formularze PIT

Rozliczenia podatkowego należy dokonać na formularzu PIT właściwym ze względu na rodzaj uzyskiwanych przychodów. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych korzystają z formularza PIT-36 lub PIT-37, objęci podatkiem liniowym z PIT-36L, zaś uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28. Oprócz tych najczęściej wypełnianych formularzy istnieje szereg innych, dostępnych w Urzędach Skarbowych i darmowym programie PIT 2018 / 2019.

Formularz PIT-28

Formularz PIT-28 składają osoby, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Są to m.in. podatnicy, którzy wynajmują swoje mieszkanie i jako sposób opodatkowania wybrali ryczałt, niektóre osoby prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą działalność w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej osób fizycznych. Do formularza PIT-28 należy dodać załącznik PIT-28/A (najem, działalność na własne nazwisko) lub PIT-28/B (spółki).

Ulga PIT rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna pozwala osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności na odliczenie wydatków związanych z rehabilitacją lub ułatwieniem czynności życiowych. Ulgę należy rozliczyć w załączniku PIT/O, dołączonym do formularza PIT-28. Do wydatków, które można odliczyć od dochodu należą m.in. opłacenie przewodnika osoby niewidomej, wydatki na samochód, na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, opiekę pielęgniarską. W 2018 roku zaszło kilka zmian, dzięki którym niektórzy mogą odliczyć większą kwotę.

Ulga PIT za darowizny

Osoby, które w trakcie 2018 roku przekazały darowiznę na cele pożytku publicznego (np. dla fundacji) albo na cele kościelne (tzw. darowizna na cele kultu religijnego lub na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła), mogą odliczyć od dochodu podarowaną kwotę. Należy dokonać tego w załączniku PIT/O dodanym do formularza PIT-28. Szczególną formą darowizny jest honorowe krwiodawstwo. 1 litr oddanej krwi traktowany jest jak darowizna w wysokości 130 zł. Ulgi za darowiznę nie należy mylić z 1% podatku.

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.