program do pit 2019 - 2020

Darmowy program umożliwiający
rozliczenie PIT 2019/2020 przez Internet

  • łatwy, szybki i bezpieczny sposób na rozliczenie podatkowe
  • możliwość rozliczenia każdego rodzaju dochodu i każdej przysługującej ulgi
  • automatyczne sprawdzenie poprawności wypełnienia formularzy PIT i wszystkich załączników
  • zgodność z obowiązującymi przepisami i wzorami formularzy Ministerstwa Finansów
  • do wyboru aktywny formularz lub kreator PIT dla początkujących
  • łatwy w obsłudze program, prowadzi krok po kroku
pobierz program pit
uruchom program pit
Wersja offline to program do zainstalowania na komputerze z systemem Windows. Możesz zainstalować program już teraz, a skorzystać z niego później.  Wersja online otwiera się w przeglądarce internetowej (bez instalacji na komputerze). Uruchom program, rozlicz swój PIT już teraz i miej to z głowy!

1% podatku dla Fundacji Onkologicznej Alivia

1% Twojego podatku wspomoże Program Skarbonka, w ramach którego:

  • prowadzimy zbiórki pieniędzy dla ponad 400 chorych na raka,
  • umożliwiamy chorym zakup leków nierefundowanych przez NFZ, skorzystanie z terapii i konsultacji za granicą, opłacenie badań diagnostycznych i innych niezbędnych wydatków związanych z chorobą nowotworową,
  • dzięki wsparciu darczyńców i odpisom 1% podatku, przekazaliśmy chorym już 18 000 000 zł,
  • chcemy, by każdy chory był w stanie skorzystać z najlepszej możliwej terapii, by jego życie było jak najdłuższe, bez obaw o brak pieniędzy na leki ratujące życie.

Twoje wsparcie pozwoli nam objąć pomocą jeszcze większą grupę chorych i działać jeszcze bardziej intensywnie.

Wypełnienie deklaracji podatkowej jest naprawdę łatwe!

pobierz program pit

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uruchomić darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego.

wypełnij formularz pit

Nie zastanawiaj się, jak obliczyć podatek. Wybierz właściwy formularz i uzupełnij wszystkie dane, a uzyskasz swoje roczne rozliczenie PIT.

wyślij e-deklarację do urzędu

Wyślij do urzędu deklarację podatkową i odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru za złożoną w terminie e-deklarację.

Rozliczenie PIT

Co roku podatnicy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rocznego rozliczenia podatkowego. Dla większości podatników termin mija 30 kwietnia 2020 r. W rozliczeniu PIT 2019, przygotowanym według ustalonego przepisami wzoru, należy wykazać wszystkie osiągnięte w ciągu roku dochody. W deklaracji należy zaznaczyć wysokość podatku dochodowego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek – jeśli takie wystąpiły.

Ulgi i odliczenia w PIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może również skorzystać z obowiązujących ulg, np. prorodzinnej (na dzieci), internetowej, rehabilitacyjnej, ulgi za darowizny. Wypełniając deklarację podatkową, warto pamiętać, aby skorzystać z każdego przysługującego odliczenia co pozwoli otrzymać zwrot podatku.

Druki PIT

Rozliczenia podatkowego należy dokonać na druku PIT właściwym ze względu na rodzaj uzyskiwanych przychodów. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych korzystają z formularza PIT-36 lub PIT-37, objęci podatkiem liniowym z PIT-36L, zaś uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28. Oprócz tych najczęściej wypełnianych druków PIT istnieje szereg innych, dostępnych w Urzędach Skarbowych i darmowym programie PIT 2019 / 2020.

Formularz PIT-37

Formularz PIT-37 jest najczęściej wykorzystywanym drukiem do rozliczeń podatku dochodowego. Przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskiwali dochód z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także dla emerytów i rencistów, którzy chcą skorzystać z przysługującej im ulgi podatkowej. Formularz wypełnia się na podstawie druku PIT-11 otrzymanego od pracodawcy lub PIT11A/PIT40A od ZUS lub KRUS. Na formularzu PIT-37 należy wykazać swoje dochody, zapłacone zaliczki na podatek dochodowy, składki społeczne i zdrowotne. Do formularza często dołącza się załącznik PIT/O umożliwiający skorzystanie z ulgi podatkowej.

Formularz PIT-36

Formularz PIT-36 często kojarzony jest z działalnością gospodarczą, jednak przeznaczony jest również dla innych grup podatników. To ten formularz PIT składają osoby pracujące za granicą albo uzyskujące dochody z najmu, opodatkowane na zasadach ogólnych. Formularz PIT-36 należy złożyć również w przypadku dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli samodzielnie wpłacaliśmy zaliczki na podatek (np. dochody udzielających korepetycji) oraz dochodów z tzw. innych źródeł (m.in. dochody z niektórych alimentów, stypendiów, z umowy dla niani).

Formularz PIT-28

Formularz PIT-28 składają osoby, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Są to m.in. podatnicy, którzy wynajmują swoje mieszkanie i jako sposób opodatkowania wybrali ryczałt, niektóre osoby prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą działalność w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej osób fizycznych. Do formularza PIT-28 należy dodać załącznik PIT-28/A (najem, działalność na własne nazwisko) lub PIT-28/B (spółki). W przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej (np. ulga rehabilitacyjna, ulga za darowizny) należy dodać załącznik PIT/O.

Program e-pity Copyright 2019-2020 e-file sp. z o.o. sp. k.