Prezentacja w Sejmie wyników raportu Fundacji Alivia

posiedzenie w sejmie

25 maja podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów zaprezentowaliśmy wyniki raportu “Dostępność pacjentów onkologicznych w Polsce do terapii lekowych na tle aktualnej wiedzy medycznej“. Omówiliśmy również nasze postulaty do systemu refundacyjnego.

Przewodniczący Zespołu, Krzysztof Ostrowski, zapowiedział przygotowanie stanowiska, w którym będzie wzywał resort zdrowia do podjęcia prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, dzięki czemu sytuacja chorych będzie mogła ulec poprawie.

Aktualności fundacji