Prawa człowieka a bioetyka – seminarium Rzecznika Praw Obywatelskich

rzecznik praw obywatelskich

Braliśmy udział w seminarium organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w trakcie którego omawiano publikację dotyczącą praw człowieka w kontekście rozwoju prawa dotyczącego badań klinicznych, świadomej zgodny pacjenta oraz innych aspektów istotnych dla chorych w kontekście rozwoju medycyny.

Aktualności fundacji