Prace nad projektem programu rehabilitacji po leczeniu raka piersi

Dziś w Ministerstwie Zdrowia dyskutowaliśmy na temat nowego projektu programu polityki zdrowotnej, dotyczącego rehabilitacji po leczeniu raka piersi.

Projekt zakłada kompleksową opiekę nad pacjentkami onkologicznymi, która miałaby obejmować edukację, profilaktykę, opiekę fizjoterapeuty, dietetyka, a także pomoc psychoonkologiczną.
W szerokim gronie ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa, organizacji pacjenckich, instytucji publicznych, i przedstawicieli świadczeniodawców przedstawiane były założenia projektu,i omawiane praktyczne aspekty jego realizacji.

Aktualności fundacji