Przejrzystość w onkologii

Minister zdrowia, Łukasz Szumowski, wielokrotnie wskazywał na potrzebę budowania systemu Value Based Healthcare. Budziło to entuzjazm organizacji pacjenckich, w tym nasz, ponieważ sposób działania dzisiejszego systemu opieki medycznej jest niezgodny z podstawowym oczekiwaniem chorego – uzyskania jak najlepszego efektu zdrowotnego.

Niestety Ministerstwo zdrowia podjęło decyzję uniemożliwiająca wdrożenie narzędzia monitorowania jakości oraz efektywności opieki onkologicznej. Domagamy się zmiany tej polityki.

Aktualności fundacji