Posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia – ratunkowy dostęp do technologii lekowych

senat rp

Dzisiaj uczestniczyliśmy w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, która zajmowała się rozpatrzeniem ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. Zgodnie z przewidywaniami, Komisja nie zgłosiła uwag.

Jeżeli podczas posiedzenia plenarnego Senat przyjmie ustawę bez uwag, trafi ona do podpisu Prezydenta RP. Będziemy monitorować funkcjonowanie ustawy.

Aktualności fundacji