Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia

posiedzenie komisji zdrowia

21 lipca br braliśmy udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Na posiedzeniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igor Radziewicz-Winnicki przedstawił informację na temat wykonywania oraz skutków stosowania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w 3 lata od wejścia w życie. Poinformował, że wyniku ustawy refundacyjnej zwiększyła się dostępność do refundowanych produktów – do refundacji zostało włączonych 70 nowych cząsteczek, wzrasta również dostęp do terapii w ramach listy aptecznej przy jednoczesnym obniżeniu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki ustawie refundacyjnej wzrasta także dostęp do terapii w ramach programów lekowych.

Jak wcześniej wspominaliśmy, na podstawie naszych danych dostęp do terapii oraz leków onkologicznych wciąż jest niewystarczający. Temat ten został poruszony w trakcie spotkania. W dyskusji posłowie pytali także m.in. o kwestię udziału pacjentów w odpłatności za leki oraz trudną sytuację finansową aptek indywidualnych.

Aktualności fundacji