Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów – dialog resortu z organizacjami pacjenckimi

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów zorganizował debatę dotycząca możliwości uczestnictwa organizacji pacjentów w podejmowaniu decyzji dot. systemu ochrony zdrowia. Urzędnicy zapowiedzieli zwiększenie przejrzystości systemu opieki zdrowotnej oraz publikację większej ilości danych istotnych dla pacjentów. Zobaczymy – uwierzymy.

Aktualności fundacji