Polscy pacjenci mają dostęp do znacznie mniejszej ilości nowoczesnych leków na raka niż chorzy w innych krajach europejskich

dostępność leków onkologicznych

Chorzy są przekonani, że są leczeni najlepiej jak to możliwe. Lekarze wiedzą, że tak nie jest i że nie mają dostępu do najnowszych metod leczenia. Takie wnioski płyną z badań, których wyniki zostały dzisiaj przedstawione na VI Polsko-Szwajcarskim Forum Dialogu zorganizowanym przez Fundację Alivia oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą.

Rak jest w Polsce główną przyczyną zgonów osób w wieku 20-64 lat. Zachoruje na niego średnio co czwarty z nas. Dziś w Polsce odnotowuje się ok. 150 tys. nowych zachorowań na raka rocznie – przeżyje niespełna połowa chorych, choć w innych krajach UE udaje się uratować znacznie więcej pacjentów. Jedną z przyczyn tego problemu jest zbyt niska dostępność do innowacyjnego leczenia, a więc de facto niska obecność najnowocześniejszych leków na liście refundacyjnej.

Z raportu przygotowanego przez EY na zlecenie Fundacji Onkologicznej Osób Młodych Alivia wynika, że polscy pacjenci mają dostęp do znacznie mniejszej ilości nowoczesnych leków na raka niż chorzy w innych krajach europejskich. Nawet jeśli leki znajdą się na liście, realnie trafiają do dużo niższego niż w UE odsetka potrzebujących pacjentów, a ponadto po znacznie dłuższym niż w innych krajach czasie. Na 30 najszerzej używanych w UE leków na raka w Polsce aż 12 jest w ogóle niedostępnych (NFZ ich nie refunduje), a tylko 2 leki mogą być przepisywane przez lekarzy według ich uznania. Zdaniem środowisk pacjenckich, ustawa refundacyjna – choć oparta na dobrych założeniach – nie wypełnia swoich idei i wymaga ewaluacji oraz poprawek. System decyzji o refundacji jest dziś nietransparentny, upolityczniony, oderwany od pacjentów i nie podąża za osiągnięciami nauki. Dlatego podczas VI Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu Prezes Fundacji Alivia Bartosz Poliński apelował o dialog społeczny i „okrągły stół” interesariuszy, który pozwoli wydyskutować kierunki koniecznych zmian. Przeczytaj pełny raport

polsko-szwajcarskie forum dialogu

polsko-szwajcarskie forum dialogu

polsko-szwajcarskie forum dialogu

polsko-szwajcarskie forum dialogu

polsko-szwajcarskie forum dialogu

polsko-szwajcarskie forum dialogu

polsko-szwajcarskie forum dialogu

Aktualności fundacji