PIT – Ulga za darowizny

Darowizna to wszystkie środki pieniężne przekazane bezinteresownie. Darczyńca w zamian nie otrzymuje więc żadnych świadczeń. W celu promowana takiego działania wprowadzone zostały tzw. ulgi za darowizny w podatku dochodowym.

Darowizna może być przekazana organizacji, która działa na rzecz celów określonych w ustawie. W danym roku podatkowym, w którym miała miejsce darowizna, podstawa opodatkowania darczyńcy jest pomniejszana o darowaną sumę. Odliczenie dokonywane jest od dochodu podatnika. W ten sposób uniknąć można w niektórych sytuacjach wyższego progu podatkowego. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć to 6% rocznego dochodu podatnika.

Od dochodu odlicza się koszty jego uzyskania, składki ZUS i darowiznę (do 6% dochodu). Dopiero od tej podstawy obliczany jest podatek. Z tej ulgi PIT nie mogą jednak skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej i podatku liniowego.

Rozliczenia darowizny dokonuje się w zeznaniu podatkowym w załączniku PIT/O. Udowodnić wpłacenie darowizny nie jest trudno – wystarczyć posiadać dowód wpłaty na konto danej organizacji.

Od dochodu można odliczyć także darowizny na cele kościelne – cele kultu religijnego i cele charytatywno-opiekuńcze. W przypadku celów kultu religijnego maksymalne odliczenie wynosi 6% dochodu. Limit ten dotyczy łącznie darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, na rzecz organizacji pożytku publicznego i w ramach honorowego krwiodawstwa. Darowizny na cele kultu religijnego to np. darowizny na budowę czy remont kościoła, przy czym darowizna nie musi mieć formy pieniężnej. Nie może być jednak przekazana osobie fizycznej (ksiądz), ale Kościołowi.

Darowizny na cele religijne odliczyć mogą podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Do formularza należy dodatkowo dołączyć załącznik PIT/O.

Limit odliczenia nie dotyczy darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła. W tym przypadku można odliczyć nawet całość dochodu i uniknąć tym samym zapłaty podatku.

Jako darowizna traktowane jest również honorowe krwiodawstwo. Podlega więc odliczeniu od dochodu w ramach ulgi PIT za darowizny. Wysokość odliczenia zależy jednak od ilości oddanej krwi i innych składników. Jeden litr krwi przelicza się na 130 złotych. Inne ulgi dotyczą oddanego osocza czy krwinek. 1 litr krwi odpowiada 3 litrom osocza, 2 donacjom krwinek płytkowych, 0,5 donacji krwinek białych i 2 jednostkom krwinek czerwonych. Jeszcze inne zasady dotyczą dawców, którzy przeszli zabieg uodpornienia. Przepisy w tym zakresie mogą się jednak wkrótce zmienić.

Program do PIT – wypełnij PIT online

Pobierz program do PIT Wypełnij PIT online

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.