PIT – Ulga rehabilitacyjna

Wiele osób może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ale nie każdy komu przysługuje do tego prawo to robi. Dlaczego? Ponieważ niektóre przepisy mogą być niejasne, a nie każdy też wie jak zinterpretować zapisy z ustawy. Mówiąc w uproszczeniu od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem podstawowych czynności życiowych w danym roku podatkowym. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się na dokumencie PIT/O oraz na formularzach PIT-37, PIT-36 albo PIT-28, które można wypełnić przez Internet lub na papierowych drukach.

Limit wydatków w uldze rehabilitacyjnej

Według prawa są dwa rodzaje odliczeń. Jedno przewiduje odliczenia nielimitowane, gdzie trzeba udowodnić wydatki, a drugie limitowane kwotowo. Do wydatków limitowanych zalicza się:

  • wydatki na samochód dla osoby niepełnosprawnej lub osoby utrzymującej niepełnosprawnego – 2280 zł,
  • wydatki na utrzymanie psa asystującego – 2280 zł,
  • wydatki na przewodnika dla osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością ruchową – 2280 zł.

Co można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Przykładowe wydatki na cele rehabilitacyjne jakie można odliczyć to:

  • wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań, dostosowanie ich dla osoby niepełnosprawnej,
  • zakup i naprawa sprzętu indywidualnego do rehabilitacji oraz wykonywania czynności życiowych jak np. aparat słuchowy, baterie do aparatu słuchowego,
  • wydatki na odpłatny turnus rehabilitacyjny,
  • wydatki na opiekę pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną,
  • opłacenie tłumacza języka migowego,
  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
  • wydatki na leki.

Zmiany podatkowe w uldze rehabilitacyjnej na rok 2018

W 2018 roku zaszły zmiany w przepisach dotyczących ulgi rehabilitacyjnej.

Na lepsze zmieniła się ulga na samochód, a właściwie na wydatki związane z dojazdem samochodem na zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze. Do tej pory tylko osoby z I i II grupy inwalidzkiej mogły z niej skorzystać, teraz będą mogli skorzystać wszyscy niepełnosprawni niezależnie od grupy inwalidzkiej. Ponadto zniesiono zapis mówiący o odliczeniach tylko wydatków na dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Będzie można więc odliczyć wszystkie wyjazdy jak: wizyta u lekarza, zakupy czy wyjazd do Uzdrowiska. Limit to nadal 2280 zł.

Zmieniła się także ulga na psa asystującego, z której mogą obecnie skorzystać wszyscy niepełnosprawni niezależnie od grupy inwalidztwa. Na lepsze zmieniła się też ulga dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Obecnie opiekun mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może dokonać odliczeń, jeśli ta osoba miała dochód niższy niż 10080 zł. Kwotę tę podniesiono z obowiązującej do 2017 roku kwoty 9120 zł.

Program do PIT – wypełnij PIT online

Pobierz program do PIT Wypełnij PIT online

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.