PIT – Ulga na dzieci

Przepisy podatku PIT umożliwiają rodzicom otrzymanie zwrotu podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Wysokość kwot ulgi na dzieci, którą można odliczyć od podatku jest regulowana prawnie. Ulga ta stosowana może być na każde małoletnie dziecko.

Wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł w skali miesiąca, a więc 1112,04 zł rocznie na dziecko. Ulga na trzecie dziecko wynosi 116,67 zł miesięczni, co daje 2000,04 zł rocznie. Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko to 225 zł miesięczni, a więc 2700 zł na rok.

Z ulgi na pierwsze dziecko mogą skorzystać rodzice, którzy są małżeństwem, a ich łączny dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 112 000 zł. Z ulgi mogą także skorzystać rodzice, którzy nie pozostają w związku małżeńskim, w przypadku których samodzielny dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył 56 000 zł. Osoby samotnie wychowujące dziecko obowiązuje limit 112 000 zł, ale należy pamiętać o tym, że nie każda osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim jest od razu osobą samotnie wychowującą dziecka. W tym przypadku liczy się sytuacja realna, a nie sam stan cywilny.

Rodzice, którzy mają dwoje lub więcej dzieci z ulgi PIT skorzystać mogą bez względu na wysokość swojego dochodu w skali roku.

Z odliczenia może skorzystać podatnik, który w danym roku podatkowym sprawował nad dziećmi małoletnimi opiekę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego dziecka (dziecko mieszkało razem z nim) bądź sprawował opiekę nad dzieckiem jako rodzina zastępcza na podstawie wyroku sądu lub innej umowy.

Z odliczenia można skorzystać bez względu na wiek dziecka, jeśli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny czy rentę socjalną. Ulga prorodzinna należy się również na dzieci do ukończenia 25. roku życia, o ile uczą się one w szkole. Nie mogą one jednak w danym roku podatkowym osiągnąć dochodów w wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatku. Pod uwagę nie bierze się w tym przypadku renty rodzinnej.

Odliczenie od podatku przysługuje jedynie za pełne miesiące kalendarzowe. W przypadku zmiany prawa do władzy rodzicielskiej czy do opieki nad dzieckiem istnieje możliwość rozliczenia dziennego. Kwota odliczenia dotyczy dwojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka czy jego rodziców zastępczych, o ile pozostają w związku małżeńskim. Kwota ta może zostać rozdzielona na oboje rodziców.

Rozliczenia ulgi może dokonać tylko i wyłącznie podatnik, a nie płatnik, który składa na wniosek podatnika jego zeznanie roczne. Z tej ulgi PIT można skorzystać na formularzu PIT-37 lub PIT-36, do którego należy dodać załącznik PIT/O. Ulgę na dzieci można wykorzystać również na wniosku PIT-WZ, który składa się w celu rozliczenia podatku przez urząd skarbowy.

Program do PIT – wypełnij PIT online

Pobierz program do PIT Wypełnij PIT online

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.