Ratujmy Polaków!

Petycja w sprawie ratunkowego dostępu do technologii lekowych

My, sygnatariusze niniejszej petycji, wobec niewydolności i fikcji ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych, wzywamy rząd do natychmiastowej zmiany przepisów oraz respektowanie prawa chorych do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

W Polsce skuteczność leczenia raka jelita grubego jest niższa niż w Turcji. Śmiertelność z powodu chorób nowotworowych jest wyższa niż w Rosji. Najnowsze dane epidemiologiczne pokazują, że polska onkologia traci dystans nie tylko do państw bogatych, lecz również znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju. Kosztu wieloletnich zaniedbań nie ponoszą lekarze, menedżerowie czy politycy. Prawdziwą cenę płacą tysiące pacjentów, którzy mieliby szansę na dłuższe życie, żyjąc w innym kraju. W Polsce, pozbawieni odpowiedniego leczenia  – przedwcześnie umierają.

Ponad połowa leków onkologicznych zalecanych przez naukę nie jest w ogóle refundowana. Kolejne 20-30% jest dostępnych nie dla wszystkich chorych, którzy mogą tych leków potrzebować. Państwo odbiera im szansę na skuteczne leczenie i nie respektuje ustawowego prawa pacjenta do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, chociaż to państwo samo je wprowadziło niemal dziesięć lat temu. Nikt nigdy nie poniósł odpowiedzialności za łamanie tego prawa oprócz chorych, którzy płacą za to życiem.

Ustawa o ratunkowym dostępie do technologii lekowych miała być odpowiedzią na te problemy. Niestety bariery finansowe oraz administracyjne przeszkody sprawiają, że pacjenci są pozbawiani nadziei w sytuacji bez wyjścia. W naszej opinii jest to przejaw najgorszego rodzaju obojętności oraz braku szacunku dla praw chorego. Najbardziej dotyka to najsłabszych, bezbronnych wobec urzędniczej machiny, przygniatającej dokumentacji oraz wycieńczonych często wieloletnią walką z rakiem. Nie zgadzamy się, aby uderzać właśnie w nich.

Walczymy o lepsze leczenie Polaków, toczących wojnę z rakiem. Nie spoczniemy dopóki rozwiązania fikcyjne oraz pozbawiające pacjentów nadziei nie zostaną zmienione. Dlatego apelujemy do rządu o natychmiastową zmianę przepisów ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych oraz poszanowanie prawa do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

W Polsce naprawdę toczy się wojna, kosztująca życie 30 tysięcy Polaków rocznie. My, niżej podpisani, wzywamy do podjęcia WALKI Z RAKIEM.

Dowiedz się więcej: www.alivia.org.pl/ratunkowy-dostep-technologii-lekowych-nie-dziala/